Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

                                         Obiectul achiziției: Servicii de întreținere pe timp de iarnă, anul 2018

                                                     Data desfășurării achiziției:22.12.2017

În urma evaluării ofertelor (Proces verbal nr. 17/04430/001 din 22.12.2017) au fost desemnați cîștigători:

Nr.

d/o

Denumirea operatorului economic

Numărul și data contractului

Cod CPV

Valoarea contractului

Termenul de valabilitate a contractului

fără TVA

cu TVA

1

S.A Drumuri -Strășeni

1 din 29.12.2017

50000000-5

1 858 227,38

2 229872,86

31.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 33

Ieri 136

Săptămînă 352

Lună 1222

Total 148437

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md