Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Concurs de creație proprie

          Universul cuvintelor și sunetelor

în cadrul proiectului transfrontalier

             “Îmbunătățirea atractivității turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric”  

Cod proiect: 2SOFT / 2.1 / 111

finanţat prin

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA  2014 - 2020

 

Vineri, 15 ianuarie 2021

 

          Beneficiari proiect :    Consiliul Raional Călărași, Republica Moldova și

                                                 Comuna Miroslava, Județul Iași, România

 

 

REGULAMENT

Universul cuvintelor și sunetelor

Organizatori:Consiliul raional Călărași și Comuna Miroslava, județul Iași, România, în cadrul proiectului transfrontalier “Îmbunătățirea atractivității turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric” lansează Concursul de creație proprie - Univerul cuvintelor și sunetelor.

Scopul Concursului:promovarea tinerilor talente pentru a se afirma în domeiul literar și muzical, dar şi pentru a valorifica creațiile proprii.

Obiectivele concursului:

 • Stimularea creativității tinerilor și adulților cu talentliterar și muzical,
  • Realizarea schimburilor de experiență între grupurilețintă,
  • Promovarea dialogului și educațieiinterculturale,
  • Dezvoltarea capacității de exprimare,
 • Creșterea gradului de implicare a participanților  în activități culturale și de dezvoltare personală.

Tema concursului:

Tema lucrărilor de creație – cultură și istorie. Fiecare concurent va trimite minim o poezie și un cîntec.Acestea trebuie să nu fie mai scurte de 5 versuri, dar nici mai lungi de 8 strofe.

Reguli generale:

Concursul de creație proprieesteunconcursonlinedecreațiemuzical-literar, în limba română, care își propune să sublinieze identitatea și omogenitatea culturală a comunităților de pe ambele maluri ale Prutului, să descopere și să promoveze noi talente, să stimuleze tinerii și adulții pentru dedicarea timpului liber către manifestarea talentului lor și cultivarea valorilor universale exprimate prin cuvânt și muzică.

Articolul 1

1.1 Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului

1.2 Regulamentul concursului este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile din Republica Moldova. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina oficială: www.calarasi.md.

 Articolul 2

Condiții de participare

2.1 La acest concurs pot participa persoanele fizice cu viza de reședință/domiciliu în localitățile din cadrul raionului Călărași, Republica Moldova și a comunei Miroslava, România, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Concursului de creație;

2.2 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor creații literare pentru care nu dețin drepturi de autor.

2.3 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor.

2.4 Textele creațiilor literare și muzicale vor fi redactate în WORD (format .doc sau .docx). Fontul folosit va fi Times New Roman de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.

2.5 Creațiile muzicale și literare urmează a fi înregistrate video și trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului de creație proprie, acestea vor fi însoțite, în mod obligatoriu de:

a) Date personale – Anexa 1 – formularul de înscriere;

b) Acordul publicării – Anexa 2 – acordul dreptului de publicare;

c) Copia scanată/fotografiată a fișei de însoțire din Buletinul de identitate cu indicarea adresei de domiciului/reședință (pentru cetățenii RM)

Anexele 1 și 2 se vor transmite în același fișier cu textul literar. În cazul în care participantul nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, reprezentantul legal al acestuia va trebui să completeze Anexa 3, pe care să o atașeze în fisierul cu textul literar, prin care își va exprima acordul ca minorul pe care îl reprezintă să participe la concurs. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formulare vor duce la descalificarea automată.

2.6 Lucrările proprii împreună cu anexele, vor fi trimise în format electronic prin intermediul adresei de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. într-un mesaj care să aibă ca subiect: Concursul de creație proprie,  numele, prenumele (exemplu:Concursul de creație proprie, Popescu Ecaterina), pînă la data de14 ianuarie 2021.

Articolul 3

In cadrul Concursului de creație proprie, se va acorda:  Premiul I - cadouri de preț în valoare de 75 euro, Premiul II- cadouri de preț în valoare de 50, Premiul III- cadouri de preț în valoare de 25 euro, pentru participanții din  raionul Călărași și  Premiul I - cadouri de preț în valoare de 75 euro, Premiul II- cadouri de preț în valoare de 50, Premiul III- cadouri de preț în valoare de 25 euro, pentru participanții din comuna Miroslava. Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare.

Articolul 4

Criterii de jurizare:

 • Valenţele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate (figuri de stil, imagini artistice, procedee retorice, etc);
 • Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;
 • Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei;
 • Trimiteri care arată gradul de acumulări culturale ale concurentului;
 • Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia;
 • Respectarea tehnicilor curente de tehnoredactare şi impresia generală oferită de text;
 • Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie în vigoare.

 

Articolul 5

Premierea participanților la Concursul de creație proprie,va avea loc în format online la data de 15 ianuarie 2021, linkul de conectare va fi trimis suplimentar tuturor participanților.

Ridicarea premiilor se va efectua individul cu întelegere în prealabil a organizatorilor.

Anexele se atașează

a) Date personale – Anexa 1 – formularul de înscriere;

b) Acordul publicării – Anexa 2 – acordul dreptului de publicare;

c) Fișa de însoțire din Buletinul de identitate;

d)Acordul – Anexa 3 –  pentru participanții care nu am implinit virsta de 18 ani.

Anexele clik aici

 

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 17 decembrie 2020, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 15 decembrie 2020, ora 1400.  

Pentru a intra în posesia proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi, o puteți face în sediul Consiliului raional, etajul 2, bir.16, începând cu data de 10 decembrie 2020.

Totodată, Vă comunicăm că, proiectele de decizii incluse în ordinea de zi sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

Consiliul raional Călăraşi  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice a proiectelor de Decizie anexate.

Scopul proiecteloreste de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor interesate activitatea Consiliului raional Călărași pe anul 2020, precum și participarea locuitorilor raionului în toate etapele de adoptare a Deciziilor Consiliului raional.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate până la data de 14.12.2020 la adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. precum și la numerele de telefon +/373/24422058, +/373/24422348 sau pe adresa: oraşul Călăraşi str. Biruinței nr.1/1, bir, 23.

Proiectele de decizii propuse şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale relevante care au stat la baza elaborării proiectelor  de decizii etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii” sau la sediul Consiliului raional Călărași.

Cu respect,

          Secretarul Consiliului raional                                                          Gheorghe V. Iosob

 

Căutare pe site

Calendar

Ianuarie 2021
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vizitatori

Azi 74

Ieri 72

Săptămînă 227

Lună 815

Total 180618

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md