Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 13 decembrie 2018, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 11 decembrie 2018, ora 1400.  

Pentru a intra în posesia proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi, o puteți face în sediul Consiliului raional, etajul 2, bir.16, începând cu data de 07 decembrie 2018 sau pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

nr.06                                                                                     din 13 decembrie 2018, ora 1000

 

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în prima lectură.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

  1. Cu privire la aprobarea proiectului ”Crearea Centrului comunitar pentru persoanele în etate din raionul Călărași”.

Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

2. Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între AOFM a raionului Călărași, Consiliul raional Călărași și Agenția Teritorială Vest a CNAM.

Raportor: Zinaida Bădărău – vicepreședinte al raionului

3. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliului raional Călărași și A.O. Asociația de sprijin a copiilor și tinerilor cu dizabilități ”Dorința”.

Raportor: Zinaida Bădărău – vicepreședinte al raionului

4. Cu privire la plata suplimentului la salariu și ajutorului material personalului de conducere din instituțiile medico-sanitare publice din asistența medicală primară.

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

5. Cu privire la aprobarea numărului de unități-limită a personalului din cadrul ÎM Centrul Stomatologic Raional Călărași pentru anul 2019.

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

6. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din cadrul ÎM Centrul Stomatologic Raional Călărași.

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din cadrul IMSP ”Centru de Sănătate Onișcani”.

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

8. Cu privire la Programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2019, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional.

Raportor: Veaceslav Stratan – șef Direcția construcții

9. Cu privire la permiterea comercializării masei lemnoase obținute ăn urma defrișării arborilor de pe sectorul de drum public local L345 R21 s. Frumoasa.

Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții

10. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/20 din 20.02.2014 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism”.

Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef

11. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe cu titlu gratuit.

Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef

12. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale cu titlu gratuit.

Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef

13Cu privire la transmiterea cheltuielilor suportate în anul 2018.

Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef

14. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef

15. Cu privire la acceptarea primirii în gestiunea Consiliului raional a unui lot de calculatoare staționare.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

16. Cu privire la transmiterea mobilierului neutilizat de la balanță la balanță.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

17. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea Gimnaziului Pîrjolteni din satul Pîrjolteni.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

18. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea LT ”M. Eminescu” din com. Sipoteni, r. Călărași.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

19. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe cu titlu gratuit primăriilor Rădeni și Dereneu.

Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism

20. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.04/09 din 19.07.2018 ”Cu privire la semnarea Acordului de finanțare cu Primăria Hirova”.

Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

21. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.04/16 din 19.07.2018 ”Cu privire la scutirea de plată a taxei pentru chiria apartamentului social”.

Raportor: Zinaida Bădărău – vicepreședinte al raionului

22. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimațiilor victimelor reabilitate a represiunilor politice.

Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

23. Cu privire la actualizarea planului geometric.

Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

14. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune încheiat între LT ”M. Sadoveanu” și ÎM ”MOLDCELL” S.A.

Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

25. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.01/22 din 19.02.2016 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate”.

Raportor: Tudor Enachi – șef Direcția asitență socială și protecție a familiei

26. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.01/23 din 19.02.2016 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului”.

Raportor: Tudor Enachi – șef Direcția asitență socială și protecție a familiei

27. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/30 din 22 decembrie 2016 ”Cu privire la organigrama, structura și efectivul-limită al subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

28. Cu privire la încetarea raporturilor de muncă ale dnei Badia Veronica.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

29. Cu privire la încetarea raporturilor de muncă ale dnei Natalia Dodon.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

30. Cu privire la prelungirea raporturilor de muncă ale dlui Dumitru Godoba.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

31. Cu privire la numirea în funcție a directorului ÎM Centrul Stomatologic Raional Călărași.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

32. Cu privire la numirea în funcție a dlui Vitalie Triboi.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

33. Cu privire la numirea în funcție a dnei Maria Macari.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

34. Cu privire la numirea în funcție a dnei Lilia Scurtu.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

35. Cu privire la desemnarea persoanei responsabile a fondatorului.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

36. Cu privire la acceptarea deplasărilor peste hotare.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

37. Cu privire la Programul concediilor de odihnă pe anul 2019.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

38. Cu privire la aprobarea Programului raional de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021.

Raportor: Silva Bobescu – director IMSP ”Spitalul raional Călărași”

39. Cu privire la analiza infracţională pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 şi activitatea Inspectoratului de poliţie Călăraşi în vederea asigurării unei siguranţe în comunitate.

Raportor: Gheorghe Stratan – șef Inspectoratul de poliție Călărași

40. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2003.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

41. Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

42. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție pentru desfășurarea alegerilor parlamentare.

      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

43 .Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru semestrul I al anului 2019.

      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

44. Cu privire la aprobarea denumirii pentru o construcție simbolicădin cadrul proiectului ”Amenajarea scuarului Domnitorilor din or. Călărași, str. Biruinței, nr.1”.

      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

45. Cu privire la acceptarea primirii în gestiunea Consiliului raional a unui lot de tablete HUAWEI.

      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

46.Cu privire la conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al raionului Călărași”.

      Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

Cu respect,

         Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 13

Ieri 66

Săptămînă 238

Lună 1781

Total 165352

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md