Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 31 ianuarie 2019, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 29 ianuarie 2019, ora 1400.  

Pentru a intra în posesia proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi, o puteți face în sediul Consiliului raional, etajul 2, bir.16, începând cu data de 25 ianuarie 2019 sau pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

nr.01                                                                                      din 31 ianuarie 2019, ora 10001.

1. Cu privire la aprobarea proiectului ”Crearea Centrului comunitar pentru persoanele în etate din raionul Călărași”.

Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

2. Cu privire la darea în locațiune a IP CTIF a încăperii neutilizate.

Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

3.Cu privire la modificarea Deciziei nr.04/22 din 17.11.2016 ”Cu privire la prelungirea contractului de locațiune”.

Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

4.Cu privire la aprobarea condițiilor de salarizare și achitare a plăților cu caracter stimulator pentru personalul de conducere din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice din raion.

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

5.Cu privire la transmiterea Consiliului sătesc Temeleuți a încăperilor neutilizate din incinta Gimnaziului Temeleuți.

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

6.Cu privire la darea în locațiune CNDDCM a încăperilor neutilizate.

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

7.Cu privire la aprobarea costului arderii 1 kg de deșeuri în arzătorul pe bază de motorină al IMSP SR Călărași.

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

8.Cu privire la casarea mijloacelor fixe din cadrul IMSP CS Pîrjolteni.

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

9.Cu privire la semnarea Acordului de parteneriat cu Primăria or. Călărași în cadrul proiectului ”Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe str. Gr. Vieru or. Călărași”.

Raportor: Nicolae Rozembac – vicepreședinte al raionului

10.Cu privire la aprobarea Dispoziției președintelui raionului nr.01 din 02.01.2019 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional”.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

11.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

12.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.06/10 din 13 decembrie 2019 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2019, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional”.

Raportor: Veaceslav Stratan – șef Direcția construcții

13.Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din componenta raională a bugetului raional pentru anul 2019.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

14.Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță a personalului din cadrul Aparatului președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional (fără statut de persoană juridică) și conducătorilor instituțiilor bugetare din subordinea Consiliului raional Călărași.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

15.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/30 din 22 decembrie 2016 ”Cu privire la organigrama, structura și efectivul-limită al subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

16.Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului raional nr.06/30 din 13 decembrie 2018 ”Cu privire la încetarea raportirilor de muncă ale dnei Veronica Badia”.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

17.Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului raional nr.06/32 din 13 decembrie 2018 ”Cu privire la încetarea raportirilor de muncă ale dlui Dumitru Godoba”.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

Cu respect,

         Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 11

Ieri 66

Săptămînă 236

Lună 1779

Total 165350

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md