Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

La data de 21 februarie 2019, aproximativ în jurul orelor 710,  în c. Pîrliţa, r-nul Ungheni  a avut loc un caz de electrocutare cu cetățeanul Bujor Igor, neangajat în cîmpul muncii, anul naşterii 1987, soldat cu decesul accidentatului.

 Circumstanţele accidentului

 Accidentatul, împreună cu cetățeanul Iochim Leonid, domiciliat al aceleiași comună, efectuau lucrări de curăţire a fîntînii, amplasată în afară gospodăriei. Pentru pomparea apei din fîntînă se utiliza o pompă electrică monofazată (tip.UNILIFT-KP150), neverificată de mult timp în materia corespunderii izolației pompei cerințelor Normelor de încercări a utilajului și aparatelor instalațiilor electrice ale consumatorilor.

Alimentarea cu energie electrică a pompei se efectua prin două  prelungitoare, conectate consecutiv.

Primul prelungitor, fabricat de uzină, cu lungimea de circa 1.5 m, de tip PVS - 3x1,5 mm2,care avea la un capăt fișă, iar la celălalt capăt avea un bloc cu 3 prize. Acest prelungitor era conectat  la  o  priza  electrică 220 V dintr-o odaie a  casei de locuit și scos prin fereastră afară (la care era conectat al doilea prelungitor).

 Al doilea prelungitor, neomologat (confecţionat artizanal), cu o lungime de circa 20 m, de tip PVS - 2x1,5 mm2, fără conductorul de protecție, avea la un capăt fișă și la celălalt capăt o priză.

Conductorul de alimentare a pompei, de tip PVS 3x1,5 mm2, amenajat de uzina producătoare, avea lungimea de circa 10 m, și era conectat la priza prelungitorului neomologat.

Pompa era dotată cu senzor de nivel (plută) montat de uzina producătoare, care o deconecta la scăderea nivelului apei. Conductorul de conexiune a plutei, de tip PVS - 3x1,5 mm2 (cu L=0,3 m), montat de uzina producătoare, avea conexiunea de la intrare în pompă prin răsucire, contactul fiind acoperit (izolat) cu bandă izolantă.

În timpul pompării apei, pompa s-a oprit. Pentru a găsi cauza, accidentatul a deconectat pompa (a scos prelungitorul din priză), a scos pompa din fîntînă, care se afla într-o găleată și a amplasat-o pe un suport metalic de lîngă fîntînă.

Între timp colegul accidentatului a finalizat descâlcirea furtunul de apă, și accidentatul a conectat din nou pompa la priza prelungitorului să verifice dacă pompează apa din găleată.

În momentul cînd sa atins de găleată, a fost electrocutat. Se presupune, că electrocutarea a avut loc în urma contactării de către accidentat a corpului metalic a găleții (plină cu apă), stînd pe betonul umed (turnat cu două zile în urmă) cu încălțămintea (cu talpa) umedă.

Probabil, potențialul de 220 V, a nimerit pe corpul metalic al găleții de care accidentatul din neatenție s-a atins, în urma defectării izolației conductorului de alimentare a pompei sau a conductorului de conexiune a plutei (senzorului), aflat în apă, ceea ce se va determina după cercetarea suplimentară a conductoarelor și conexiunilor și efectuării măsurării rezistențelor izolațiilor de un laborator electrotehnic autorizat.

Face de menţionat, că conductorul PEN în cutia de evidenţă BZUM a casei de locuit, nu este divizat în conductorul nul de protecţie PE şi conductorul nul de lucru N. Pînă la prima cutie de  ramificare, branșamentul este montat cu conductor de tip AVVG-2x4 mm2.  Reţeaua de iluminare din casa de locuit a accidentatului şi a prizelor, este montată fără conductorul PE.

În cutia de evidenţă este instalat aparat de protecţie BA4729M, curentul nominal 16 A și caracteristica de acționare de tip B.

Dispozitiv de protecţie contra curenţilor de defect în cutia de evidenţă  lipseşte.

Cazul de electrocutare se cercetează de comisia Oficiului Teritorial Nord.

Circumstanțe mai detaliate și cauzele producerii electrocutării vor fi reflectate în Buletinul informativ.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 11

Ieri 66

Săptămînă 236

Lună 1779

Total 165350

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md