Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 04 iulie 2019, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 02 iulie 2019, ora 1400.  

Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi, sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

nr.03                                                                                            din 04 iulie 2019, ora 1000

 

Cu privire la participarea Consiliului raional Călărași în calitate de partener în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”.

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

Cu privire la înființarea Instituției Publice ”Centru social Speranța”.

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

Cu privire la comercializarea bunurilor imobile amplasate în or. Călărași, str. Bojole nr.2/.

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

Cu privire la comercializarea bunurilor imobile din s. Vălcineț r-nul Călărași.

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

Cu privire la gestionarea bunurilor imobile amplasate în or. Călărași, str. Bojole nr.2/.

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

Cu privire la gestionarea bunurilor imobile amplasate în s. Vălcineț r-nul Călărași.

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

Cu privire la retragerea unor bunuri imobile din gestiunea IMSP CS Călărași și transmiterea lor în comodat CMF ”VITA-MED-PRIM”.

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

Cu privire la Acordul de parteneriat dintre Consiliul raional Călărași și Primăria or. Călărași în cadrul proiectului ”Tabăra de artă ”Dumitru Scvorțov-Russu”.

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

Cu privire la semnarea Acordului de Colaborare dintre Consiliul raional Călărași și Asociația Obștească ”Centrul Cultural Vatra”.

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

Cu privire la repartizarea profitului net obținut de către IM ”Centru stomatologic Raional Călărași”.

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului 

 

Cu privire la aprobarea conceptului proiectului ”Centrul medico-social ”Sfântul Nicolae” – calitate de viață înaltă pentru beneficiari”.

            Raportor: Nicolae Rozembac – vicepreședintele raionului

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/30 din 22 decembrie 2016 ”Cu privire la organigrama, structura și efectivul-limită al subdiviziunilor Consiliului raional”.

Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism

Raportor: Tudor Enachi – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

 

Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

            Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe 

 

Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Fondul de Educație incluzivă aprobat în bugetul raional pe anul 2019.

            Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe 

Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Componenta raională a bugetului raional pentru anul 2019.

            Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

            Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe 

 

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019.

            Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe 

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.06/10 din 13 decembrie 2019 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2019, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional”.

Raportor: Veaceslav Stratan – șef Direcția construcții

 

 Cu privire la aprobarea plăților cu caracter stimulator pentru realizarea indicatorilor de performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere din cadrul instituțiilor medico-sanitare care prestează servicii de asistență medicală primară.

            Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic   

 

Cu privire la aprobarea dispoziției Președintelui raionului nr.117 din 11 iunie 2019 ”Cu privire la premierea personalului de conducere din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice din raion”.

            Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic   

 

Cu privire la prelungirea duratei Acordului de finanțare nr.23, semnat cu Primăria Hirova la 30.07.2018.

            Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic 

 

Cu privire la prelungirea Contractului de locațiune nr.2 din 05.04.2016, încheiat între IMSP SR Călărași și Î.I. ”Badașcă Gheorghe”.

            Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic 

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/02 din 27.07.2017 ”Cu privire la coordonarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor medico-sanitare publice și constituirea consiliilor administrative ale acestora”.

            Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

Cu privire la numirea în funcție a directorului ÎM ”Centrul Stomatologic raional Călărași”.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

            Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului 

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2019.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru semestrul II al anului 2019.

      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

Cu privire la propunerea candidaturilor pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019.

      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

Cu privire la conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al raionului Călărași” (dlui Efim Chicu).

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului  

 

Cu privire la conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al raionului Călărași” (dlui Mihail Agafița).

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului  

 

Cu privire la conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al raionului Călărași” (dlui Dirk Hartig).

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului  

 

Cu privire la conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al raionului Călărași” (dnei Maria Luchian).

            Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului  

 

Cu respect,

         Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Calendar

Iunie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vizitatori

Azi 75

Ieri 78

Săptămînă 321

Lună 1387

Total 283482

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md