Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Misiunea autorităților publice locale constă în promovarea intereselor generale şi soluţionarea problemelor colectivităţilor din raion. Un rol deosebit este acordat domeniului atragerii investițiilor străine, stimulării dezvoltării economiei raionului și contribuirii la creareanoilor locuri de muncă. Pe de altă parte, una dintre sarcinile acestora constă în valorificarea și reabilitarea bunurilor imobiliare ce nu mai sunt utilizate în conformitate cu destinația lor inițială.

În acest context, conducerea raionului Călărași vine cu inițiativa de a transforma complexul de clădiri al fostului Colegiu Pedagogic din Călărași într-o locație cu potențial investițional ce ar putea servi drept gazdă pentru investitorii străini și autohtoni, care sunt interesați de locațiunea spațiilor pentru desfășurarea activității de antreprenoriat la prețuri avantajoase. Consideram oportun de mentionat, că acestei initiative i-a fost dat curs după conștientizarea faptului că în planurile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru viitorul apropiat nu este inclusă problema de reabilitare a  acestei instituții renumite.

În această ordine de idei, în luna mai 2019, conducerea raionului a inițiat procesul de negociere cu potențialii investitori din Germania în privința lansării unei fabrici de confecționare a cablajelor în incinta clădirii fostului Colegiu. Acești investitori reprezintă întreprinderea Schneider and Gemsa GmbH, distribuitor oficial al brandului BOSCH în Europa de Est, domeniul de activitate de bază al căreia constă în producerea utilajelor și a componentelor electro-mecanice și electro-tehnice aferente industriei automotive.

Pe lângă toate acestea, întrevederile au inclus și evaluarea stării actuale al complexului de clădiri al Colegiului. Astfel, în final, părțile cointeresate au ajuns la un numitor comun, care prevede realizarea unui spectru de acțiuni. În baza  evaluării stării actuale al complexului de clădiri propus pentru investiții, potențialii investitoriau elaborat o listă de sarcini tehnice care  presupune adaptarea Blocului principal al Colegilului și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente la procesul industrial de producere. Conform înțelegerii verbale, responsabilitățile  de realizare a acestora îi revin Consiliul raional Călărași. În cazul în care Consiliul raional își îndeplinește partea sa de obligațiuni, investitorii, la rândul lor, lansează o fabrică de confecționare a cablajelor în incinta Blocului principal al Colegiului. Inițial, numărul de angajați al acesteia se estimează la  60 de persoane, cu posibilitatea extinderii ulterioare până la 300 angajați.

Astfel, în baza la Lista de sarcini tehnice a fost elaborat Devizul de cheltuieli privind reabilitarea clădirii Colegiului și aducerea acesteia la condiții atractive pentru investitori. Suma totală conform devizului a constituit aproximativ 4 milioane lei.

În contextul proiectului propus, această sumă de investiții capitale este extrem de mare și depășește capacitățile financiare a unei singure autorități publice locale, aceasta fiind de nivelul I sau II. Astfel, în lumina celor relatate, conducerea raionului a luat o decizie de a interpela către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (actualul proprietar al complexului de clădiri al fostului Colegiu), precum și către Ministerul Economiei și Infrastructurii (promotor și coordinator al politicilor publice de  atragerea și valorificarea investițiilor în economie) în privința suportului în elaborarea studiului de fezabilitate privind impactul economico-social al proiectului, selectarea celei mai optime soluții tehnice și identificarea surselor finaciare necesare pentru reabilitarea clădirii Colegiului.

Despre progresul realizat în privința subiectului în cauză Vă vom informa imediat după apariția noutăților de la autoritățile administrației publice centrale.

 

 

DIRECȚIA ECONOMIE

în cadrul CONSILIULUI RAIONAL CĂLĂRAȘI

 

08.07.2019

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 13

Ieri 66

Săptămînă 238

Lună 1781

Total 165352

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md