Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 21 mai 2020, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 19 mai 2020, ora 1000.  

Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi, sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

nr.02                                                                                                      din 21 mai 2020, ora 1000

            1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/02 din 13 noiembrie 2019 ”Cu privire la constituirea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Călărași.

                 Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

             2. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020.

       Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

3. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

4. Cu privire la semnarea Acordului de finanțare cu Primăria Onișcani.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

5. Cu privire la confirmarea listei benefeciarilor de locuințe sociale care sînt în drept să benefecieze de prelungirea contractelor de locațiune și modificarea cuantumului plății pentru chiria acestora.

     Raportor: Gheorghe Stratan – președintele Comisiei economie, buget și finanțe

6. Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat a unui automobil.

     Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

7. Cu privire la transmiterea utilajului neutilizat în procesul tehnologic de la balanță la balanță.

     Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

8. Cu privire la darea în locațiune a încăperilor neutilizate din incinta IMSP ”CS Călărași”.

     Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

9. Cu privire la darea în comodat CMF ”VITA-MED-PRIM” a mijloacelor fixe aflate în gestiunea IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași”.

     Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

10. Cu privire la plata îndemnizației unice.

     Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

11. Cu privire la cererea prealabilă a dlui Valeriu Sava privind anularea Deciziilor Consiliului raional nr.01/39 din 12.03.2020 ”Cu privire la restabilirea în funcția de vicepreședinte a dlui Valeriu Sava” și nr.01/40 din 12.03.2020 ”Cu privire la încetarea mandatului vicepreședintelui raionului Călărași ales în baza Deciziei Consiliului raional nr.05/03 din 05 iulie 2015”.

     Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

Cu respect,

         Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md