Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

PROCES – VERBAL al ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Călărași din 17.03.2023

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md