Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 21 decembrie 2017, ora 1000 în Sala de ședințe a Coinsiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 19 decembrie 2017, ora 1400.  

Pentru a intra în posesia proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi, o puteți face în sediul Consiliului raional, etajul 2, bir.16, începând cu data de 15 decembrie 2017.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

nr.05                                                                                      din 21 decembrie 2017, ora 1000

 

1.      Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

2.      Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018, în prima lectură.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

3.      Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018, în lectura a doua.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

4.      Cu privire la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr.260 din 13.12.2017.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

5.      Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.04/13 din 16 noiembrie 2017 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2018, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional”.

      Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

6.      Cu privire la semnarea Acordului de parteneriat cu Primăria com. Bahmut în cadrul proiectului privind restabilirea fântânii arteziene și construcția turnului de apă în com. Bahmut.

      Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

 

7.      Cu privire la aprobarea numărului unităților de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice din raion și particularităților de salarizare ale acestora pentru anul 2018.

      Raportor: Vasile Timofte – vicepreședintele raionului

 

8.      Cu privire la acordarea statutului de Școală mică ce nu poate fi închisă.

      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

 

9.      Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr.03/08 din 27 iulie 2017 ”Cu privire la darea în locațiune a încăperilor neutilizate Ministerului Finanțelor”.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

10.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.04/09 din 16.11.2017 ”Cu privire la aprobarea proiectului ”Reparația străzii Bojole de la strada M. Eminescu pînă la R21”.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

11.  Cu privire la prelungirea contractului de comodat încheiat cu Societatea ”Crucea Roșie din Moldova”.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

12.  Cu privire la darea în administrarea Azilului PVPD Călărași a bunurilor imobile din str. Bojole, 2/1, or. Călărași.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

13.  Cu privire la gestionarea bunurilor imobile amplasate în or. Călărași, str. Bojole, nr.2 (garaj).

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

14.  Cu privire la comercializarea bunurilor imobile neutilizate în procesul tehnologic din or. Călărași str. Bojole, nr.2 (Garaj).

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

15.  Cu privire la formarea bunurilor imobile din str. Bojole, nr.2/ or. Călărași (DASPF).

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

16.  Cu privire la casarea mijloacelor fixe din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice.

      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

 

17.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/20 din 20.02.2014 ”Cu privire la aprobarea regulamentului privind numărul limită al autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism”.

Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef

 

18.  Cu privire la aprobarea proiectului contractului de concesiune privind serviciile de reciclare a deșeurilor din masă plastică în raionul Călărași.

      Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

 

19.  Cu privire la modificarea Deciziei nr.02/17 din 04 mai 2017 ”Cu privire la instituirea Consiliului de coordonare al Instituției Publice ”Incubatorul de afaceri din Călărași”.

      Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

 

20.  Cu privire la decontarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției asistență socială și protecție a familiei.

      Raportor: Tudor Enachi – șef Direcția asitență socială și protecție a familiei

 

21.  Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată.

      Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

22.  Cu privire la premiere.

      Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

23.  Cu privire la Programul concediilor de odihnă pe anul 2018.

      Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

24.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.04/42 din 16 noiembrie 2017 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare funcționarilor publici”.

      Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

25.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/30 din 22 decembrie 2016 ”Cu privire la organigrama, structura și efectivul-limită al subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

26.  Cu privire la examinarea notificării Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat nr.10-390 din 14 decembrie 2017.

      Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

27.  Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020.

      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

28.  Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru semestrul I al anului 2018.

      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

29.  Cu privire la transmiterea uniui lot de echipament de la balanță la balanță.

      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

                       

Cu respect,

         Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 23

Ieri 49

Săptămînă 481

Lună 1140

Total 129733

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md