Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

LISTA

funcţionarilor  publici din cadrul  Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor subordonate Consiliului raional

APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI

nr.

 

NPP

 

FUNCȚIA DEȚINUTĂ

TELEFON

SERVICIU

1.

Bolea Ștefan

Președintele raionului

2-20-58

2.

Țurcanu Zinaida

Vicepreședinte al  raionului în probleme sociale și cultură

2-20-57

3.

Artene Sergiu

Vicepreședinte al raionului în probleme de economie şi construcţii

2-27-50

4.

Timofte Vasile

Vicepreședinte al raionului în probleme de sănătate și învăţământ

2-20-56

5.

Iosob Gheorghe

Secretarul Consiliului raional

2-23-48

6.

Rozombac Iulia

Contabil - șef

2-36-78

7.

Neroba Diana

Specialist principal în probleme economice și statistice

2-36-78

8.

Chitoroagă Ion

Șef Secția administrație publică

2-16-91

9.

Ionel Elena

Șef Serviciu juridic

2-28-84

10.

Croitoru Larisa

Șef Serviciu resurse umane

2-28-84

11.

Rusu Maria

Specialist principal în problemele administrației publice

2-20-58

12.

Jușcov Viorel

Specialist în probleme de protecție civilă și SC

2-16-91

13.

Danilenco Tamara

Specialist în probleme de relații cu publicul

2-20-58

14.

Lupu Rodica

Șef Serviciu arhivă

2-65-75

15.

Vîșinschi Stepan

Specialitat al serviciului arhivă

2-65-75

DIRECȚIA C ONSTRUCȚII

nr.

NPP

FUNCȚIA DEȚINUTĂ

TELEFON SERVICIU

1.

Stratan Veaceslav

Șef direcție

2-05-14

2.

 

 

 

3.

Marian Alexandru

Specialist principal 

2-40-38

4.

Corobcă Ilie

Specialist în construcții

2-40-38

DIRECȚIA ECONOMIE, AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

nr.

 

NPP

 

FUNCȚIA DEȚINUTĂ

TELEFON

SERVICIU

1.

Tihonov Evgheni

Șef direcție

2-21-63

2-36-40

2.

Timofti Elena

Specialist principal

2-20-69

3.

Scutari Ecaterina

Specialist în reglementarea regimului funciar

2-03-72

4.

 

 

 

5.

   

 

TURISMUL DIRECȚIEI CULTURĂ ȘI TURISM

nr

do

 Numele, prenumele

FUNCȚIA DEȚINUTĂ

TELEFON

SERVICIU

1 Trifan Dumitru Şef direcţie

2-08-40

2

Rusu Eudochia

Specialist principal  

2-03-36

3

Smolenschi Cristina

Specialist superior

2-64-63

4

Lozovan Mihail

Specialist

2-03-36

 

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md