Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

A N U N Ț

Privind organizarea consultării publice a Planului Urbanistic Zonal privind ,,Subzona Economică Liberă ,,Ungheni – Business”, proiectat pe terenul cu o suprafață de 32.2695 ha (numărul cadastral 2544201170), în extravilanul comunei Tuzara, raionul Călărași.

Consiliul raional Călărași, în parteneriat cu primăria comunei Tuzara și Zona Economică Liberă “Ungheni – Business” anunță organizarea procesului de consultare publică a Planului Urbanistic Zonal privind Subzona economică Liberă în cadrul ZEL “Ungheni - Business”.

Documentul a fost elaborat în cadrul Proiectului ,,Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de asociația Germană de colaborare Economică Internațională ,,GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internaționale Zusammenarbeit)”.

Consultările publice vor avea loc la data de 5 martie 2019, orele 10.00, în incinta Consiliului raional Călărași (et. II. Sala mare).

Scopul consultărilor este de a informa publicul larg privind inițiativele de dezvoltare a subzonei Călărași în cadrul ZEL Ungheni și impactul socio-economic preconizat al proiectului asupra raionului Călărași.

La eveniment sunt așteptați reprezentați ai Autorităților Publice Locale din raionul Călărași, reprezentanții mediului de afaceri, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate, ai organizațiilor non-guvernamentale, mediului academic și mass media regionale, etc.

Informația suplimentară, detaliată referitoare la documentul propus spre examinare poate fi accesată pe pagina web: www.calarasi.md, la compartimentul Consultări publice. Propunerile și recomandările pot fi adresate până la data de 28 februarie 2019.

Persoana de contact: Evgheni Tihonov, șef Direcția economie, Consiliul raional Călărași.

Tel: 024423640

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Solicităm o participare activă, cu propuneri constructive

Comitetul organizatoric

 

 

 

 

Loading ...

 

 

 
 
 
 

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md