Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Asistenţa medicală stomatologică
    85. Asistenţa medicală stomatologică în volumul prevăzut de Programul unic se efectuează la adresarea contingentului nominalizat în policlinicile, secţiile şi cabinetele stomatologice, Întreprinderile Municipale Centre Stomatologice Raionale, contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Pentru realizarea volumului de asistenţă medicală stomatologică, conducătorul instituţiei respective asigură condiţiile necesare prin:
    a) asigurarea cu cadre medicale;
    b) dotarea corespunzătoare cu echipament, medicamente şi consumabilele necesare;
    c) organizarea anuală obligatorie a examenelor medicale a copiilor din grădiniţe, instituţiile de învăţămînt secundar general şi profesional;
    d) asigurarea asistenţei medicale stomatologice de urgenţă şi consultaţiilor profilactice  tuturor persoanelor asigurate cu examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind igiena şi profilaxia bolilor cavităţii bucale;
    e) asigurarea în volum deplin a asistenţei medicale stomatologice copiilor cu vîrsta de pînă la 12 ani, cu excepţia protezării şi restaurării dentare, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    f) organizarea consultaţiilor  profilactice a copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi gravidelor, care include: examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind igiena cavităţii bucale; periajul dentar; detartrajul dentar; aplicarea remediilor profilactice (fluor, Ca etc.); extracţii dentare; sigilarea fisurilor; obturarea defectelor coronariene provocate de caria dentară şi complicaţiile ei;
    g) monitorizarea situaţiei privind prestarea serviciilor de asistenţă medicală stomatologică şi întreprinderea măsurilor ce se impun pentru realizare;
    h) asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare.

Contract de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr. 05-08/283

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md