Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

La 12 iulie 2019 și-a desfășurat activitatea Comisia teritorială de prevenire și combatere a Traficului de Ființe Umane din cadrul Consiliului raional, prezidată de către vicepreședintele raionului, dna Zinaida Bădărău.

Din comisia nominalizată fac parte consilieri din cadrul Consiliului raional Călărași, angajați ai Aparatului președintelui raionului, reprezentanți ai societății civile cât și alți conducători ai organizațiilor desconcentrate din teritoriul raionului.
La ședință s-au discutat probleme privind rolul mediatorului comunitar în soluționarea cazurilor de TFU și violenței în familie în localitățile populate de romi, violenței în mediul școlar și modificările din legislație legate de traficul de finite umane .

 

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md