Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

La 18 iulie 2019 și-a desfășurat , prezidat de către vicepreședintele raionului, dna Zinaida Bădărău.

Din consiliul nominalizat fac parte angajați ai Consiliului raional Călărași, reprezentanți ai societății civile cât și alți conducători ai organizațiilor desconcentrate din teritoriul raionului.

La ședință s-au discutat probleme privind monitorizarea calității alimentației în instituțiile de învățămînt cît și prevenirea abandonului școlar în vederea respectării dreptului copilului la învățătură, factorii ce determină abandonul și absenteismul școlar.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md