Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

La funcţia de specialist în domeniul secretar al Consiliului sătesc Vălcineţ poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; cunoaşte limba română; la data expirării  termenului  de depunere a dosarelor nu a îmlinit vârsta de 65 ani; nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice; abilităţi de lucru cu calculatorul: Word, Excel, IC, Internet; studii în domeniul drept, pedagogie sau alte instituţii de învăţămînt superior.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de secretar al Consiliului sătesc Vălcineţ , vor depune la sediul Primăriei Vălcineţ, r-nul Călăraşi, în termen de 10 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. Cerere de participare la concurs;

 2. Copia actului de identitate;

 3. Copia actului/actelor de studii;

 4. Copia carnetului de muncă;

 5. Certificatul medical care atestă  faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical;

 6. Curriculum vitae;

 7. Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 

 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 024432080, 024432236

 Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea actelor:

Grigore Negru

 

11.03.2019

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md