Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

La funcţia de secretar al Consiliului sătesc Buda poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; cunoaşte limba română; la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 63 ani; nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; neprivirea de dreptul de a ocupa funcţii publice; abilităţi de lucru cu calculatorul: Word. Excel. IC. Internet; studii în domeniul drept, pedagogie sau alte instituţii de învățământ superior.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de secretar al Consiliului sătesc Buda . vor depune la sediul Primăriei Buda. r-nul Călăraşi, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.  Cerere de participare la concurs;

2.  Copia actului de identitate;

3.  Copia actului/actelor de studii;

4.   Copia carnetului de muncă:

5.   Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical;

6.   Curriculum vitae;

7.   Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefon: 024461936

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea actelor:

03.09.2019

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md