Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

 La funcția vacantă pot participa persoanele care nu au împlinit vârsta de 65 ani nu are antecedente penale ,cunoaște limba de stat, abilitați de lucru cu calculatorul , studii superioare în domeniu.

Candidații pentru ocuparea funcției vacante vor depune actele la sediul primăriei com. Buda în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte .

1.Cerere de participare

2.Copia actului de identitate

3.Copia actului de studiu

4.Copia actului de studii

5. Certificatul medical

6 Curricumul vitae

7. Cazierul judiciar sau delegația de propria răspundere

8. Carnetul de muncă

 Tel. 024461936

Data 09.12.2019

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md