Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

   La funcţia de director  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare sau medii speciale; cunoaşte limba română  este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al Întreprinderii Municipale Gospodăria comunală Tuzara depun personal, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului,dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: 1) cererea de participare la concurs,  2) copia actului de identitate; 3) copia actului/actelor de studii; 4) copia carnetului de muncă; 6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei; 7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere; 

Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Primăria Tuzara,satul Tuzara raionul Călăraşi Concursul va avea loc în cadrul primăriei comunei Tuzara.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md