Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Scopul general al functiei:

        Conducerea personalului si managementul eficient al activitatilor Consiliului 

     Local in vederea asigurarii legalitatii si realizarii optime ale obiectivelor acestuia

 Sarcini de baza:

  1 Planificarea si organizarea  desfasurarii sedintelor Consiliului local ;

  2  Asigurarea  legalitatii actelor adoptate  de catre  Consiliul local;

  3  Asigurarea aducerii la cunostinta a actelor adoptate  de catre  Consiliul local

             si emise de primarul localitatii;

   4 Asigurarea efectuarii lucrarilor de secretariat;

   5 Autentificarea actelor si documentelor;

   6 Acordarea ajutorului metodologic si consultativ consilierilor locali,functionarilor publici din cadrul

         autoritatii .

Conditiile de participare la concurs:

 • Detinerea cetateniei Republicii Moldova
 • Posedarea limbii de stat si limbilor oficiale de comunicare;
 • Neatingerea virstei necesare obtinerii dreptului la pensie pentru limita de virsta;
 • Lipsa antiecedentelor penale pentru infractiuni savirsite cu intentie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa functii publice.

Studii:superioare,medii de specialitate,preferabil in domeniul administratiei publice si dreptului.

Cunostinte:   -cunoasterea legislatiei in domeniul administrativ;

 • Cunoasterea modului de functionare a unei autoritati publice;
 • Cunostinte de operare la calculator.

  Abilitati:  abilitati de lucru cu informatia, planificare,organizare,consultare, analiza si sinteza,elaborare a documentelor,solutionarea problemelor,comunicare,management...

Atitudini/comportamente: respect fata de oameni,spirit de initiativa, abilitati analitice de rezolvare a problemelor ce vizeaza domeniul exercitat,creativitate,disciplina,responsabilitate

Persoanele interesate pot depune personal/prin posta,/prin e-mail dosarul de concurs:

 1. Formularul de participare solicitat la  sediul primariei Frumoasa
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare   profesionala si/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de munca;
 5. Certificatul medical;
 6. Cazierul judiciar

Data limita pina la care poate fi depus Dosarul de concurs—24.03.2020

Telefon: 244 38 036  fax:  0244 38 036

Persoana de contact   Larisa Olaru primarul satului Frumoasa

Informatii pe adresa:  satul Frumoasa, raionul Calarasi, Primaria

Bibliografia concursului:

 • Constitutia Republicii Moldova;
 • Codul electoral;
 • Legea nr 158-XVI din 04.07.2008  cu privire la functia publica si statutul functionarului public;
 • Legea nr 25-XVI din 22.02.2008  privind Codul de conduita a functionarului public;
 • Legea 436_XVI din 28.12.2006  privind administratia publica locala;
 • Legea nr 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea 457-XV din 14.11.2003  pentru aprobarea regulamentului cadru privind constituirea si functionarea consiliilor locale si raionale;
 • Legea 768-XV  din 02-02.2000  privind statutul alesului local;
 • Legea 190-XIII din 19.07.1994  cu privire la petitionare.

Primarul satului Frumoasa                                              Larisa Olaru

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md