Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

vacante de Secretar al Consiliului Local de la 26.03 până 10.04.20

Scopul general al funcției:

        Conducerea personalului și managementul eficient al activităților Consiliului

     Local în vederea asigurării legalității și optime ale obiectivelor acestuia

 Sarcini de baza:

  1 Planificarea și organizarea  desfasurarii ședințelor Consiliului local ;

  2  Asigurarea  legalității actelor adoptate  de către  Consiliul local;

  3  Asigurarea aducerii la cunoștința a actelor adoptate  de către  Consiliul local

             și emise de primarul localității;

   4 Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;

   5 Autentificarea actelor și documentelor;

   6 Acordarea ajutorului metodologic și consultativ consilierilor locali, funcționarilor publici din cadrul

         autorității .

Condițiile de participare la concurs:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova
 • Posedarea limbii de stat și limbilor oficiale de comunicare;
 • Ne atingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârsta;
 • Lipsa antecedentelor penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Ne privarea de dreptul de a ocupa funcții publice.

Studii: superioare,medii de specialitate,preferabil în domeniul administrației publice și dreptului.

Cunoștințe:   -cunoașterea legislației în domeniul administrativ;

 • Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • Cunoștințe de operare la calculator.

  Abilitați:  abilitați de lucru cu informația, planificare,organizare,consultare, analiza și sinteza,elaborare a documentelor, soluționarea problemelor, comunicare, management...

Atitudini/comportamente: respect fata de oameni,spirit de inițiativa, abilitați analitice de rezolvare a problemelor ce vizează domeniul exercitat,creativitate,disciplina,responsabilitate

 Persoanele interesate pot depune personal/prin posta,/prin e-mail dosarul de concurs:

 1. Formularul de participare solicitat la  sediul primăriei Frumoasa
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare   profesionala și/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de munca;
 5. Certificatul medical;
 6. Cazierul judiciar

 

 

Data limita până la care poate fi depus Dosarul de concurs—10.04. 2020

 

Telefon: 244 38 036  fax:  0244 38 036

Persoana de contact   Larisa Olaru ,primarul satului Frumoasa

Informații pe adresa:  satul Frumoasa, raionul Călărași, Primăria

 

 

Bibliografia concursului:

 • Constitutia Republicii Moldova;
 • Codul electoral;
 • Legea nr 158-XVI din 04.07.2008  cu privire la functia publica si statutul functionarului public;
 • Legea nr 25-XVI din 22.02.2008  privind Codul de conduita a functionarului public;
 • Legea 436_XVI din 28.12.2006  privind administratia publica locala;
 • Legea nr 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea 457-XV din 14.11.2003  pentru aprobarea regulamentului cadru privind constituirea si functionarea consiliilor locale si raionale;
 • Legea 768-XV  din 02-02.2000  privind statutul alesului local;
 • Legea 190-XIII din 19.07.1994  cu privire la petitionare.

 

Primarul satului Frumoasa                                              Larisa Olaru

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md