Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

        La funcţia vacantă pot participa persoanele care nu au împlinit virsta de 65 ani nu are antecedente penale .cunoaşte limba de stat .abilităţi de lucru cu calcularorul , studii superioare în domeniu.

    Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante vor depune actele la sediul primăriei corn Buda în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului .dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte

  1. Cerere de participare
  2. Copia actului de identitate
  3. Copia actului de studiu
  4. Certificatul medical
  5.  Curricumul vitae

6Cazierul judiciar sau delegaţia de propria răspundere

  1. Carnetul de muncă Tel. 024461936

Data 01.01.2020

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md