Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

   În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009, primăria comunei Onișcani , anunță concurs  pentru funcția publică vacantă  (specialist pentru  relementarea regimului funciar) .

  1. Scopul general al funcției:

Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare .

  1. Sarcinile de bază :

Controlul asupra folosirii rationale a terenurilor;

Ținerea cadstrului funciar

Ținerea monitoringului funciar .

  1. Condiții de participare la concurs:

        - deține cetățenia Republicii Moldova;

        - are studii superioare universitare, medii de specialitate  sau își face studiile în instituții de învățămînt universitar, colegii ;

        -nu a împlinit vîrsta de pensionare;

        -cunoaște limba română;

        - este apt din punct de vedere medical  pentru exercitarea funcției;

        - nu are antecedente penale;

        - nu a fost concediată în ultimii ani în baza art.86 alin.(1) lit.l), m), și n) din Codul Muncii.

           4.  Candidații pentru ocuparea funcției de specialist pentru reglementarea regimului funciar depun personal sau prin reprezentant, în termen de 10  zile calendaristice din ziua publicării anunțului ( de la 06.11.2020 pînă la 12.11.2020)  dosarul de participare la concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.     Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice  vacante prin concurs.

2.     Copia actului de identitate.

3.     Copia actului/actelor de studii

4.     Copia  carnetului de muncă.

5.     Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din  punct de  vedere medical

6.     Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

 

5.Bibliografia : Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administarția publică locală  Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998, Legea  cu privire la formarea bunurilor immobile nr.354/2003;  Codul Funciar al RM , Codul Civil al RM Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul  atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 437 din 11.09.2019 ;

  6.  În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse , cu numerotarea fiecărei file.

           Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la Primăria Onişcani, raionul Călărași. Concursul va avea loc în cadrul primăriei Onişcani.  Telefon de coontact  0244 35236 

 

Primar                                 Grecu Gheorghe

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md