Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

       Scopul general al funcției:

Prestează servicii sociale persoanelor şi familiilor care temporar se află în dificultate şi care, din motive de caracter economic, social, fizic sau psihologic, nu sînt în stare să îşi asigure prin mijloace şi eforturi proprii un nivel decent de viaţă.

Condiţii de participare la concurs

 

Condiţii de baza :

 

  • studii special în domeniul asistenței sociale ( superioare, medii speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul asistenței sociale;

  • Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, în instituțiile de învățămînt ( după anul III);

  • Persoanele care au absolvit o instituție de învățămînt superior sau mediu de specialitate cu altă specializare decît asistența socială ( preferabil socioumanistă).

Abilităţi: de lucru cu informaţia, actele legislative; analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

a)   cerere adresată șefului DASPF

b)   copia buletinului de identitate

c)   copia diplomei de studii;

d)   certificatul medical

e)   curriculum vitae

f)    copia carnetului de muncă

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs este pînă la

02 februarie 2021

Telefon – 0 244 84 8 83

Adresa poştală – or. Călărași, str. Bojole, 2

Persoana de contact – specialist principal resurse umane, dna Verega Marcela

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md