Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Sarcinile de bază:

 1. Conduce activitatea bibliotecii;
 2. Elaborează programe de activitate, strategii de dezvoltare a bibliotecii şi stabileşte căile de realizare a acestora, le propune spre aprobare conducerii Autorităţii Publice Locale, îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea lor;
 3. Prezintă, în termen stabilit, raportul de activitate şi raportul statistic al Bibliotecii Publice;
 4. Asigură executarea şi respectarea tuturor legilor, hotărârilor şi actelor normative care reglementează activitatea bibliotecii publice;

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

Cerinţe specifice:

Studii superioare sau studii medii de specialitate, posedarea limbii de stat, cunoaşterea Regulamentului şi a specificului activităţii bibliotecii, a legislaţiei în domeniul culturii. Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs care va conţine:

 • formularul de participare;
 • copia actului de identitate;
 • copia actului/actelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 • copia carnetului de muncă;

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci;
 • Hotărârea Guvernului nr. 24 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii publice din satul Răciula.

 

Data limită de primire a documentelor – 21 ianuarie 2022

Relaţii la tel. 0-244-64-236; 64-238; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md