Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

 • Director al Casei  de Cultură din satul Novaci 

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de activitate a casei de cultură din satul Novaci,aprobat prin Decizia consiliului nr.06/17 din 10.12.2021.

La concurs pot candida persoanele care întrunesc  următoarele condiții:

 • Dețin cetățenia  Republica Moldova;
 • Au studii superioare;
 • Au o vechime în muncă de cel puțin 3 ani în domeniu;
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor,nu au împlinit vârsta de 65 ani;
 • Cunosc limba română;
 • Nu au antecedente penale;

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

Cererea  de participare la concurs;

 • Copia actului de identitate;
 • Copia/copiile actului/actelor de studii;
 • Copiile actelor ce atestă vechimea în domeniu;
 • Curriculum vitae;
 • Cazierul judiciar s-au declarația pe propria răspundere;
 • Proiectul managerial de dezvoltare a instituției în viitoarea funcție, pentru 5 ani .

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Legea 436 /2006 cu privire la administrația publică locală

Codul muncii nr.154/2003 al Republicii Moldova;

Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizarea în sectorul bugetar;

Legea culturii nr.413/1999

Legea cu privire la muzee nr.262/2017

Legea cu privire la tineret nr.215/2016

Legea  privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr.280/2011

  

 

Candidații pot de pune dosarul la primăria Tuzara secretar pâna la data de 25.02.2022

Date de contact pentru informații suplimentare: tel.0244 2-15-84

 

 

Primar                                                                         Burghelea Ludmila

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md