Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Primăria comunei Tuzara ,raionul Călăraşi ,anunţă pentru data de  17.06.2022   ora  15-00 în incinta primăriei desfăşurarea licitaţiei publice”cu strigare” de vînzare - cumpărare: lot de terenagricol din extravilan,suprafața  4.1329ha, nr. cadastral 2544104.325  prețul inițial -  130000 lei;lot de teren agricol din extravilan suprafața    2.8104 ha,  nr. cadastral 2544203.331 prețul inițial -87000 lei;lot de teren agricol din extravilan suprafața  - 0.4409 ha,  nr. cadastral 2544107.343 prețul inițial - 13000 lei;Pentru a participa la licitație ,doritorii vor achita taxa de participare :persoane fizice -600 lei,persoane juridice 1200 lei,

la contul IBAN MD 43TRCDBHI421125440000,Acontul -10% din prețul inițial ,vor achita la contul IBAN MD10TRPDBH371210B02988AB.Termen limită de prezentare a cererilor și documentelor necesare pentru participare la licitație este data de  16.06.2022 ,ora 17-00 tel. 0(244)20465,0(244)21584,068606940.

Solicităm publicarea în limba română.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md