Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

 Pentru data de 03.10.2022    ora  15-00 în incinta primăriei desfăşurarea licitaţiei publice”cu strigare” de vânzare - cumpărare: lot de teren agricol din extravilan,suprafața  0,2708 ha, nr. cadastral 25442030332  prețul inițial -  22 400 lei;lot de teren agricol din extravilan suprafața    0,1878  ha,  nr. cadastral 25442090537  prețul inițial -17 400 lei;lot de teren agricol din extravilan suprafața  - 0,6861ha,  nr. cadastral 25441040329 inițial – 45 400 lei; lot de teren agricol din extravilan suprafața  - 1,6425 ha,  nr. cadastral 25441040330 inițial – 97 000  lei;Pentru a participa la licitație ,doritorii vor achita taxa de participare :persoane fizice -600 lei,persoane juridice 1200 lei,

la contul IBAN MD 43TRCDBHI421125440000,Acontul -10% din prețul inițial ,vor achita la contul IBAN MD10TRPDBH371210B02988AB.Termen limită de prezentare a cererilor și documentelor necesare pentru participare la licitație este data de 30.09.2022  ,ora 17-00 tel. 0(244)20465,0(244)21584,068606940.

Solicităm publicarea în limba română.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md