Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Primăria comunei Tuzara, raionul Călărași, anunță pentru data de 21.11.2022 ora 15-00 în incinta primăriei, desfășurarea repetată a licitației publice ”cu strigare” de dare în locația pe un termen de 5(cinci) ani:

- Încăperi din incinta fostului gimnaziu din satul Novaci, cu suprafața de 56 mp, prețul inițial 649,27 lei.

    Doritorii de a participa la licitație vor depune până în data de 18.11.2022 ora 17-00 la primăria comunei Tuzara:

 -cererea,buletinul de identitate,confirmarea achitării taxei de participare - 600 lei pentru persoane fizice ,1200 pentru persoane juridice, și acontul pentru locațiune - 10% din prețul inițial 

     Taxa pentru licitație se va achita pe contul IBAN MD 43TRCDBH14221125440000,Acontul -10% de locație din prețul inițial se va achita contul IBAN MD41TRPDBH142320A07095AA

Informații la tel:024421584,024420465

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md