Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

La funcția de secretar al Consiliului sătesc Temeleuți poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții: • Deține cetățenia Republicii Moldova; • Cunoaște limba română; • La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 de ani; • Nu are antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcții publice; • Abilități de lucru cu calculatorul: Word, Excel, IC, Internet; • Studii în domeniul drept, administrație publică locală sau alte instituții de învățământ superior. Candidații pentru ocuparea funcției de secretar al Consiliului sătesc Temeleuți,vor depune la sediul Primăriei Temeleuți, r-nul Călărași, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: 1. Cerere de participare la concurs; 2. Copia actului de identitate; 3. Copia actului/actelor de studii; 4. Copia carnetului de muncă; 5. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical; 6. Curriculum Vitae; 7. Cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere. Email: primăThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefon: fix.024474236,mob. 078282574. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea actelor. Primarul Vadim Spinei

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md