Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Scopul general al funcţiei:

Susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în faza de inițiere și dezvoltare a afacerilor.

Sarcinile de bază:

1.    Organizarea activității incubatorului de afaceri;

2.    Contribuirea la generarea  întreprinderilor mici durabile și de succes.

3.    Contribuirea la dezvoltarea abilităților și a culturii antreprenoriale a agenților economici din raion.

 

    Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          studii superioare, preferabil în economie sau drept;

-          experiență profesională de minimum 3 ani;

-          posedarea limbii de stat şi  a unei limbi de circulație internațională (preferabil – limba engleză);

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii.

La concurs se admit persoanele:

-          cu studii superioare, de licenţă sau echivalente;

-          cu abilităţi de lucru cu documente, de consultare şi instruire a cetăţenilor, comunicare  eficientă,  

           lucru în echipă;

 -         cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

 -         cunoaşterea limbii de stat şi  a unei limbi de circulație internațională (preferabil – limba engleză); 

 

                              Concursul pentru ocuparea funcției de manager va cuprinde 2 etape:

  •    Examinarea dosarelor de înscriere;
  •    Interviul.

 

Dosarul de concurs urmează a fi depus la sediul Consiliului raional Călărași pe adresa: or. Călărași, str. Biruinței, 1/1, bir. 15, însoțit de următoarele acte:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 30.12.2019

 

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

 

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr.206 – XVI din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijloci;
-         Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii

-         Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare

-          Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată

-          Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi

-          Hotărîrea cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Căutare pe site

Calendar

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vizitatori

Azi 4

Ieri 100

Săptămînă 104

Lună 1106

Total 280862

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md