Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Specialist principal în probleme resurse umane

Scopul general al funcţiei

Contribuirea la eficientizarea activității Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei prin implimentarea politicii și procedurilor moderne de lucru cu personalul, cu tot tipul de documente.

Sarcinile de bază

 1. Implimentarea procedurilor de recrutare, selectare, orientare și integrare profesională.
 2. Implimentarea procedurilor administrative de personal referitor la funcția publică și funcționarii publici în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.
 3. Pregătirea dosarelor pentru predare la păstrare în arhiva de stat.
 4. Respectarea strictă a legislației și în caz de încălcare a legislației – obligativitatea de a comunica despre acest fapt conducătorului.

Condiţiile de participare la concurs

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul adminstrației publice, managementului resurselor umane, psihologiei, dreptului..

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniul mamagementului resurselor umane, preferabil experiență în serviciul public.

 Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
 • Cunoaşterea managementului resurselor umane.
 • Cunoaşterea modului de funcționare a unei autorități publice.
 • Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu.
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi

Abilităţi de lucru cu informația, actele legislative, analiză și sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente

Respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare solicitat la sediul Direcției  Asistență Socială și Protecție a Familiei Călărași;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de   

          perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar/declarație pe propria răspundere.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 04. 08. 2020

Telefon - /244/ 84-6-48    fax: /244/ 84-8-83

E – mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact: Rusu Elena – sef interimar DASPF Călărași

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Bojole 2

 

Bibliografia concursului:

 -          Constituţia Republicii Moldova

 -          Codul Muncii al Republicii Moldova

 -           Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

 -          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 -          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 -          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

 -          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

 -           Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative

 -          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a

            prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului

            public”.

Căutare pe site

Calendar

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vizitatori

Azi 5

Ieri 100

Săptămînă 105

Lună 1107

Total 280863

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md