Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Șef Serviciu Juridic în cadrul Aparatului președintelui raionului

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către Consiliul raional şi Preşedintele raionului.

Sarcinile de bază:

 1. asigurarea juridică a activităţii Consiliului raional;
 2. efectuarea lucrărilor ce ţin de perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova;
 3. reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa Consiliului raional, precum şi îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative.
 4. Consultarea şi acordarea asistenţei informaţionale conducătorilor şi specialiştilor din autorităţile de administraşie publică de nivelul II şi I.
 5. Organizarea şi  exercitarea controlului asupra îndeplinirii actelor legislative şi normative în autorităţile APL.
 6. Reprezentarea intereselor Consiliului raional Călăraşi şi Aparatului Preşedinteluiîn organele de stat, instanţele judiciare, în relaţiile cu persoane fizice şi juridice.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-        deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-        posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

            -        cu capacitate deplină de exerciţiu; 

-        nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

-        este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată,

-        are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

            -       în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;    

           -        nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

           -     nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

           -     nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

-       deținestudii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului

Experienţă profesională: minimum 3 ani în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

 Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice;
 • Cunoaşterea cadrului normativ aferent funcţiei;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

   Abilităţi:abilităţi de lucru cu documentaţia, managementul planificării, evaluarea  activităţilor, elaborarea documentelor, motivare, soluţionare de probleme organizatorice, comunicarea eficientă, management, capacităţi organizatorice.

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă sau ordinelor dispozițiilor de angajare-concediere;

e)      certificatul medical;

f)      cazierul judiciarsau Declarația pe propria răspundere.

 •  curriculum vitae;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8560 Lei

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 27.03.2023; ora 17:00

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1, bir.15

Bibliografia concursului:

 •  Constituţia Republicii Moldova;
 •  Codul Muncii
 •  Codul Administrativ
 •  Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 •  Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 •  Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 • Legea nr. 25/2008  privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Căutare pe site

Calendar

Mai 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vizitatori

Azi 5

Ieri 120

Săptămînă 209

Lună 209

Total 281513

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md