Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

      Direcţia Învăţămînt Călăraşi anunţă concurs la funcţia  de director pentru următoarele instituţii de învăţămînt general: Şcoala Primară Călăraşi; Şcoala Primară din s. Buda,  Gimnaziul ,,Ion Creangă”, Călăraşi; Gimnaziul Tuzara,  Gimnaziul Hirova; Gimnaziul Pîrjolteni,  Gimnaziul Hîrjauca; Gimnaziul ,,Ştefan cel Mare, din s. Bravicea; LT ,,Mihail Sadoveanu”, din or. Călăraşi; LT ,,Mihai Eminescu” din s. Sipoteni.

 La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani; cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română- cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă); este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului (de la 27.11.2015 pînă la 28.12.2015) dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: 1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa 1 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015 şi a modificărilor ulterioare; 2) copia actului de identitate; 3) copia actului/actelor de studii; 4) copia carnetului de muncă; 5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa 2 al Regulmentului; 6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei; 7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere; Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevente, inclusiv copia /copiile actului / actelor ce confirmă gradul didactic /managerial şi /sau titlul ştiinţific, ştiinţifico – didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert /naţional /internaţional. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ,,certificate”  ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Direcţia Învăţămînt Călăraşi, str. Biruinţei nr. 1, la specialistul principal în problemele resurselor umane. Concursul va avea loc în cadrul Direcţiei Învăţămînt Călăraşi.Telefon relaţii: 0244-2-63-34.

Datele cu privire la numărul de elevi ai instituţiei, bugetul pe ultimii ani, starea infrastructurii se pot obţine  pe adresa Ministerului Educaţiei (www.edu.gov.md –Fişa şcolii).

Căutare pe site

Calendar

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vizitatori

Azi 4

Ieri 100

Săptămînă 104

Lună 1106

Total 280862

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md