Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea  la  dezvoltarea social-economică în raion prin analiza situației economice și elaborare a proiectelor de atragere a investiţiilor de la donatorii din ţară şi internaţionali.

 

Sarcinile de bază:

1.      Monitorizarea, analiza, evaluarea tendinţelor de dezvoltare social-economică a raionului care atestă transformările sociale şi economice în teritoriul  raionului.

2.      Elaborarea în comun cu secţiile, direcţiile Consiliului raional, organele administraţiei publice de nivelul întîi, alte structuri descentralizate şi desconcentrate din raion a pronosticurilor de dezvoltare social-economică a raionului pe termen scurt, mediu şi lung.

3.       Promovează dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră;

4.       Participă la stabilirea şi extinderea cooperării Consiliului raional cu instituţii şi organizaţii  regionale şi internaţionale;

5.       Elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor (studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Studii: Superioare în domeniul economic sau juridic.

 

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu, preferabil experienţa în domeniul economic; atragere și valorificare a investițiilor

 

Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          Cunoaştinţele profesionale;

-          Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          Cunoaşterea politicilor, strategiilor şi a practicilor pozitive în domeniu;

-          Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-          Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi:delucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

 

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, transparenţă, imparţialitate, independenţă, responsabilitate, stabilitate, loialitate, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail / Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 04.02.2016

 

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Gheorghe V. Iosob – secretar al Consiliului raional

Informaţii pe adresa: or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1;

 

 

Bibliografia concursului:

 

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice;

-          Legea nr.206 – XVI din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Căutare pe site

Calendar

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vizitatori

Azi 4

Ieri 100

Săptămînă 104

Lună 1106

Total 280862

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md