Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Scopul general al funcţiei:

Implementarea politicilor agrare şi tehnologiilor avansate în domeniul agriculturii pentru asigurarea  dezvoltării economice a raionului.

 

Sarcinile de bază:

  1.  Promovarea politicii agrare, inclusiv cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar prin mecanizarea proceselor agrare;
  2. Asigurarea respectării normelor tehnologice şi ecologice în planificarea și dezvoltarea producției animaliere.
  3. Acordarea asistenţei agenţilor economici şi gospodăriilor ţărăneşti în domeniul creșterii producției animaliere.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, în domeniul creșterii producției animaliere.

 

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu, preferabil experienţa în domeniul prodicției animaliere

 

Cunoştinţe:

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          cunoaşterea managementului în domeniul mecanizării agriculturii;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi:delucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

 

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, transparenţă, imparţialitate, independenţă, responsabilitate, stabilitate, loialitate, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail / Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 04.02.2016

 

Telefon - /244/ 2-20-57 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Gheorghe V. Iosob – secretar al Consiliului raional

Informaţii pe adresa: or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1;

 

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

Legea zootehniei nr. 412 din  27.05.1999.

Căutare pe site

Calendar

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vizitatori

Azi 4

Ieri 100

Săptămînă 104

Lună 1106

Total 280862

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md