Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Sarcinile de bază a funcţiei:

      - Dirijarea procesului de reglementare  a regimului proprietății funciare;

      - Controlul asupra folosirii raționale a terenurilor;

      - Ținerea cadastrului și monitoringului funciar.

 

La concurs se admit persoanele:

 - cu studii superioare, preferabil în domeniul cadastrului, administraţiei publice, dreptului;

 - cu abilităţidelucru cu documente, de consultare şi instruire a cetăţenilor, comunicare eficientă, lucru în echipă.

 

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă /prin E – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 07.09.2016

 

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa: or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1;

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 

-          Constituţia Republicii Moldova

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

-          Legea nr.16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr.1543 din 25.02.1998 Cadastrului bunurilor imobile;

-          Legea nr.354-XV din 28.10.2004cu privire la formarea bunurilor imobile;

-          Codul funciar nr.828 din 25.12.1991;

-          Instrucțiunea  Agenției  Relații  Funciare și Cadastru nr.112 din 22.06.2005cu privire la înregistrarea bunurilor imobile  și a drepturilor asupra lor;

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 61

Ieri 57

Săptămînă 61

Lună 1604

Total 165175

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md