Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

General, al Funcției Scopul:

Acordarea consultanței o versiune președintelui raionului de gestiune Asigurarea obiectivă al sistemului financiar de control al eficacității Si un Raional subdiviziunilor CONSILIULUI.

 

De Bază Sarcinile:

1.   Propunerea de la aliniere de succes și în măsurilor ce CEEA practicile versiune Domeniul auditului de scopul atingerii nivelului de performanta Raional Înalt subdiviziunilor CONSILIULUI;

2.   Informarea versiune Versiune imediata Scris de președintelui raionului Cazul unor indicii de descoperirii Versiunea a fraudelor potențiale intern de Cursul de audit misiunii;

3.   Propunerea de o îmbunătățire Raional soluțiilor activității subdiviziunilor CONSILIULUI.

 

De participare la concurs Condițiile:

Condiții de Bază:

- Republicii Moldova deținerea cetățeniei;

- Posedarea de Stat de Comunicare limbii ȘI Interetnica limbilor Oficiale în teritoriu vorbite;

- Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru de Limita Vârstă;

- Pentru Infractiuni antecedentelor Lipsa cu intentie penale săvârșite;

- Neprivarea de de o publice DREPTUL ocupa Functii.

 

La concurs se admit Persoanele:

 

- Cu studii superioare, de licență Sau echivalente, pe intern Domeniul auditului;

- Cu abilitățidelucru cu Documente, de o instruire ȘI Consultare cetățenilor, EFICIENTA Comunicare, versiunea LUCRU echipa;

- Cunoașterea de o functionare modului publice UNEI autorități;

- Cunoștințe de operare la calculator : Word, Excel, PowerPoint, Internet Navigare;

- Viclenie la Cunoașterea limbii nivel avansat CITIT / Scris / vorbit Cel putin o ȘI de circulațieinternațională UNEI Limbi.

 

PROBA Candidații susțin scrisă ȘI interviul.

 

Oală cu caracter Persoanele interesate cu caracter personal depune / imp Pošta / prin e - mail prin concurs de imp Dosarul:

a)      Formularul de participare la sediul Raional CONSILIULUI Solicitat;

b)      buletinului de COPIA identitate;

c)      copiile de Studii și ale diplomelor de absolvire a certificatelor de perfecționare profesionala cursurilor Si / Sau de specializare;

d)      COPIA de munca carnetului;

e)      Certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Data de INGRIJIRE la Panã crasnii fi limită de concurs depus Dosarul - 02.01.2017

 

Telefon - / 244 / 2-20-57 Fax: / 244 / 2-20-58

E - mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact -  Larisa Croitoru - sef serviciu resurse umane DIN Călărași cadrul Aparatului președintelui raionului

 

Informa ții pe adresa: Sau. Călărași, str. Biruinței, nr.1 / 1;

 

Bibliografia concursului:

- Republicii Moldova Constituția

- Legea nr. DIN DIN 158-XVI din 04 iulie 2008 cu la Privire Publică functionarului publice ȘI Functia; statutul

- Legea nr. XVI din 22 februarie 2008 de Codul cauzei o conduită functionarului cauzei privind publice - 25;

- Legea nr. 436 - XVI DIN 28 decembrie 2006 Administrația cauzei cauzei privind publica locala;

- Legea nr. XVI din 15.02.2008 cu la Privire de interese Conflictul - 16;

- Legea nr. 229 DIN 23.09.2010 internM publice cauzei financiar Controlul cauzei privind;

- GUVERNULUI nr.1041 DIN 20.12.2013 cu la Hotărîrea Privire de Dezvoltare aprobarea Programului
de financiar intern pentru anii publice controlului 2014-2017;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.49 DIN 26.04.2012 cu la aprobarea Regulamentului cauzei Privire cauzei privind EVALUAREA, de o Gestionare de control al sistemului financiar raportarea si si emiterea cauzei declarației buna cauzei privind guvernare

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 18

Ieri 60

Săptămînă 456

Lună 1999

Total 165570

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md