Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

General, al Funcției Scopul:

Promovarea ȘI Asigurarea implementării Politicii locale ce Administrației Publice cuțitelor de cu aprovizionarea populației energie electrică ȘI TERMICA, apa, canalizare ȘI un gazificare localităților raionului.

 

De Bază Sarcinile:

1. La stabilirea strategiilor Participarea, de elaborarea programelor raionale Lungă Durata cauzei privind intretinerea, Construcția, Reconstructia, reparatia de rețelelor Energetice ȘI Comunala gospodărie, monitorizarea implementării acestora.

2. Monitorizareaactivității locale publice autorităților, agenților economici energetic version Domeniul ȘI Comunale gospodăriei, înaintarea propunerilor intru satisfacerea intereselor cetățenilor in domeniu exercitat.

3. Acordarea ajutorului autorităților publice locale metodic la elaborarea de proiectrelor interes local, în energetică Domeniul ȘI la gospodăriei Comunale ȘI implementarea acestora.

 

De participare la Condițiile concurs:

Condiții de Bază:

- Republicii Moldova deținerea cetățeniei;

- Posedarea de stat limbii ȘI de Comunicare limbilor Oficiale Interetnica în teritoriu vorbite;

- Neatingerea vârstei la necesare obținerii dreptului de pensie pentru Limita Vârstă;

- Lipsa antecedentelor pentru Infractiuni penale cu intentie săvârșite;

- Neprivarea de de o DREPTUL ocupa publice Functii.

 

Cerinte SPECIFICE:

Studii: Superioare, de licență Sau echivalente, de energeticii Domeniul, Construcțiilor.

 

PROFESIONALA experienta : 1 an de experienta profesionala in domeniu.

 

 Cunoștințe:

- Cunoașterea legislatiei version Domeniul Construcțiilor SI în Domeniul Administrației Publice;

- Cunoașterea cadrului normate aferent Funcției ȘI Calității Lucrărilor efectuate;

- Cunoașterea de functionare a modului sistemului autorităților Administrației Publice;

- Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

- Cunoașterea de stat limbii siretlic la ȘI nivel avansat CITIT / Scris / vorbit.

 

   Abilități: Abilități de lucru cu documentatia, Managementul planificării, EVALUAREA activităților, Documentelor elaborarea, motivare, Solutionare de probleme organizatorice, comunicarea EFICIENTA, management, Capacități organizatorice.

Atitudini / comportamente: respect de Față Oameni, incoruptibilitate, spirit de Initiativa, Diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, Responsabilitate, tendință spre Dezvoltare PROFESIONALA CONTINUA.

 

Candidații susțin PROBA scrisă ȘI interviul.

 

Oală Persoanele interesate cu caracter personal depune / imp Pošta / prin e - mail prin concurs de Dosarul:

a) de participare Formularul la sediul Solicitat Raional CONSILIULUI;

b) COPIA de identitate buletinului;

c) de copiile diplomelor Studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesionala Si / Sau de specializare;

d) COPIA de munca carnetului;

e) medicale Certificatul;

f) cazierul judiciar.

 

Date de îngrijire la limită Panã crasnii fi de concurs depus Dosarul - 19.12.2016

 

Telefon - / 244 / 2-20-57 Fax: / 244 / 2-20-58

E - mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact - Larisa Croitoru - sef serviciu resurse umane DIN cadrul Călărași Aparatului președintelui raionului

Pe adresa Informații: sau. Călărași, str. Biruinței, nr.1 / 1; bir.15

 

Bibliografia concursului:

- Republicii Moldova Constituția

- Legea nr. DIN 158-XVI din 04 iulie 2008 cu la Privire Publică ȘI Functia functionarului publice; statutul

- Legea nr. XVI din 22 februarie 2008 de Codul cauzei privind o conduită functionarului publice - 25;

- Legea nr. 436 - XVI DIN 28 decembrie 2006 Administrația cauzei privind publica locala;

- Legea nr. 16 - XVI DIN 15.02.2008 cu la Privire de interese Conflictul;

- Legea nr. 768 - XV din 02.02.2000 alesului locale cauzei privind statutul;

- Legea nr. DIN XV 18.07.2003 normative ale cauzei privind actele ale GUVERNULUI ȘI ale altor autorități publice centrale Administrației locale ȘI - 317.

- Legea nr. 96 - XVI din 13 / 04.2007 Privind achizițiile publice;

- Legea nr. 721 - XIII DIN 02.02.1996 în construcții cauzei privind Calitatea;

- Legea nr. 124 DIN 23.12.2009 cu la Privire Energia electrică;

- Republicii Moldova GUVERNULUI Hotărîrea nr. 5 din 05.01.1998 cu la Privire generală de aprobarea Regulamentului de urbanism;        

- Republicii Moldova, Hotărîrea GUVERNULUI Nr.201 din 11 martie 2009 "Privind punerea unui version Aplicare-nr.158 prevederilor Legii XVI din 4 iulie 2008 cu la Privire Publică ȘI Functia functionarului publice statutul".

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 16

Ieri 60

Săptămînă 454

Lună 1997

Total 165568

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md