Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: șef al Direcției economie și dezvoltare rurală

Scopul general al funcţiei:

Promovarea politicii de stat în domeniul dezvoltării regionale, agricolturii, economiei. Elaborarea și implementarea proiectelor  investiționale în teritoriul administrat. 

Sarcinile de bază:

1.    Coordonarea relaţiilor dintre Consiliului raional şi organele APC de specialitate, agenţiile de dezvoltare, agenţii economici din teritoriul administrat şi altor structuri ale Consiliului raional.

2.    Analiza şi estimarea nivelului de dezvoltare social-economică a raionului, promovarea dezvoltării regionale și cooperării tansfrontaliere, determinarea direcţiilor prioritare de dezvoltare .

3.    Monitorizarea şi identificarea oportunităţilor investiţionale.

4.    Organizarea activităților raionale de dezvoltare a sectorului agroalimentar.

5.    Contribuirea la asigurarea mediului economico-organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micul business.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

La concurs se admit persoanele:

 

-          cu studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei, jurisprudenței, administrației publice;

-          cu abilităţi de lucru cu documente, de consultare şi instruire a cetăţenilor, comunicare  eficientă, lucru în echipă;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

      -          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

      -          cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit şi cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională.

 

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 23.02.2017

 

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

 

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

 Bibliografia concursului:

 

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice;

-          Legea nr.206 – XVI din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijloci

 

 

 

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 62

Ieri 57

Săptămînă 62

Lună 1605

Total 165176

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md