Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI

 Anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante pe perioadă determinată:

                     Specialist superior al Serviciului proiecte investiționale  

          din cadrul Direcției economie, agricultură și dezvoltare rurală

Scopul general al funcţiei:

Promovarea politicii de stat în domeniul dezvoltării regionale,și atragerii investițiilor. Elaborarea și implementarea proiectelor  investiționale în teritoriul administrat. 

Sarcinile de bază:

1.    Coordonarea relaţiilor dintre Consiliului raional şi organele APC de specialitate, agenţiile de dezvoltare, agenţii economici din teritoriul administrat şi altor structuri ale Consiliului raional.

2.    Analiza şi estimarea nivelului de dezvoltare social-economică a raionului, promovarea dezvoltării regionale și cooperării tansfrontaliere, determinarea direcţiilor prioritare de dezvoltare .

3.    Monitorizarea şi identificarea oportunităţilor investiţionale.

4.    Organizarea activităților raionale privind instruirea APL de niv. I referitor la elaborarea proiectelor investiționale.

5.    Participarea la stabilirea şi extinderea cooperării Consiliului raional cu instituţii şi organizaţii  regionale şi internaţionale;

6.    Conducerea la nivel de Serviciu proiecte investiționale.

    Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

La concurs se admit persoanele:

 

-          cu studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei, jurisprudenței, administrației publice;

-          cu abilităţi de lucru cu documente, de consultare şi instruire a cetăţenilor, comunicare  eficientă, lucru în echipă;

      -          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

      -          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

      -          cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit şi cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională.

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 16.10.2017

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

 Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr.206 – XVI din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijloci;

-        Ordin  Nr. 185 din  03.11.2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiţii capitale

-         Manual. Managementul ciclului de proiect transfrontalier.

 

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 12

Ieri 60

Săptămînă 450

Lună 1993

Total 165564

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md