Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

 Direcția  Cultură și Turism

 Anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: specialist superior  


Scopul general al funcţiei:

 1. Coordonarea și realizarea politicii statului în domeniul turismului, muzeelor, și patrimoniului  raionului Călărași

Sarcinile de bază:

  1.Coordonarea   activitaților  muzeelor şi patrimoniului din raion;

 2.Studierea  aspectele şi tendinţile dezvoltării culturii în vederea elaborării strategiei culturale de perspectivă în teritoriu;

 3.Promovarea   politicii  de ocrotire, conservare şi valorificare a potenţialului cultural şi ocrotire a monumentelor;

 4.Stabilirea  itinerarul rutelor turistice în scopul promovării în plan naţional şi internaţional a potenţialului cultural din raion;

 5.Asigurarea  asistenţă de specialitate a cadrelor din instituţiile date

             Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare        vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

-          neprivirea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

La concurs se admit persoanele:

-          cu studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul   turismului

-          cu abilităţi de lucru cu documente,   comunicare  eficientă, lucru în echipă;

      -          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

      -          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

      -          cunoaşterea  unei limbi de circulaţie internaţională.

                    Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin              e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul  Direcției Cultură și Turism;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs  02.11.2017 până pe 08 .11.2017

Telefon - /244/ 2-03-36 fax: /244/ 2-08 -40

E – mail:    cultura@ calarasi.md

Persoana de contact – Dumitru Trifan – Șeful Direcției Cultură și Turism  

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str.  Mihai Eminescu,27  

 Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 26 din 2008  ”Cu privire la  protejarea patrimoniului cultural imaterial

-          Legea Culturii  nr413 –XIV din 27 mai 1999.  ;

-         Legea Muzeelor și a colecțiilor publice  nr.311 din 08 iulie 2003

         

 

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 11

Ieri 66

Săptămînă 236

Lună 1779

Total 165350

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md