Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Activitatea Biroului Comun de Informații și Servicii Călărași  a început din data de 8 aprilie 2013 prin dispoziția președintelui raionului, domnul Ilie Rău, în cadrul Programului „Abilitarea economică a femeilor”,implementat de  UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor) în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Economiei. Programul este susţinut financiar de  Guvernul Suediei.
BCIS Călărași și-a inceput activitatea mai tîrziu comparativ cu alte raioane, încă nu este lansat oficial, dar am înregistrat și noi rezultate pozitive. În cele 9 luni de activitate am organizat 15 deplasări în teritoriu a echipei mobile BCIS, în cadrul cărora au fost oferite înformații  și servicii la 406 persoane, dintre care 58% femei și 42% bărbați.
Componența BCIS Călărași:
Preşedintele grupului de lucru
* Vasile Timofte  – vicepreşedintele raionului 
 Secretar  al grupului de lucru
* Evgheni Tihonov – specialist principal, Secţia Economie
 Membrii grupului de lucru
* Nina Tatarciuc – şef Serviciu  Asistenţă Socială Comunitară,
* Doina Harea  – şef Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
* Veaceslav Negrivodă  – sp. principal în Cadrul Direcţiei General CTAS , 
* Onorin Croitoru  – şef  Oficiul Teritorial Cadastral, 
* Victor Ambroci  – şef  Secţie Economie, 
* Anatolie Vulpe  – şef  Direcţia Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru, 
* Ion Fisticanu  – şef Inspecţia Teritorială a Muncii,
* Elena Ionel –  şef adjunct Direcţia Administraţie Publică,
* Angela Căpăţină – inspector principal al Direcţiei Administrare Fiscală a IF Călăraşi,
 
BCIS  este deschis pentru toţi locuitorii raionului Călăraşi în fiecare zi de marţi a săptămînii , orele 09.00-12.00, iar în ziua de joi echipele mobile se deplasează în teritoriu, la primăriile raionului, după un grafic stabilit din timp şi coordonat cu primarii.
Din start am vazut în această platformă o soluţie reală în procesul de comunicare, conlucrare constructivă cu cetăţenii şi APL I, pentru soluţionarea problemelor populaţiei şi ale comunităţii. 
Ghidaţi de necesitatea de a fi cît mai aproape de persoanele defavorizate din localităţile rurale, prin sporirea accesului la servicii calitative, BCIS a evoluat ca structură şi componenţă. 
În urma coordonării şi prestării mai bune a serviciilor cel mai mult are de beneficiat populaţia din spațiul rural, respectiv:
* Economisire a timpului şi surselor financiare; 
* Sporire a accesului la serviciile disponibile la nivel raional a persoanelor defavorizate (persoane cu dizabilităţi, sau care îngrijesc de persoane cu dizabilităţi, persoane în etate, femei cu copii mici, etc);
* Problemele sunt soluţionate într-un timp mai scurt, prin acţiuni comune ale prestatorilor de servicii, cu oferirea diverselor soluţii individualizate;
* Se diminuază barierele de comunicare dintre beneficiari şi specialişti. Stilul de comunicare este mai puţin formal. În cazul în care beneficiarul se confruntă cu o problemă mai complexă, acesta poate discuta simultan cu ciţiva prestatori de servicii, fără a se deplasa în diferite localuri.
* Persoanele pot obţine informaţii actualizate, cu explicaţiile necesare.
 
Biroul a influențat pozitiv activitatea serviciilor menţionate anterior și procesul de colaborare sporită între acestea. Printre beneficiile înregistrate în activitatea prestatorilor deservicii, ca rezultat al activităţii în cadrul BCIS, as dori să menţionez:
* Diversificarea cunoştinţelor specialiştilor; îmbunătăţirea comunicării şi colaborării între diverşi prestatori de servicii; 
* Crearearea şi/sau îmbunătăţirea parteneritatelor între diferite organizaţii prestatoare de servicii pentru populaţie; 
* Îmbunătăţirea calităţii serviciilor  prestate la nivel de comunitate; 
* Sporirea credibilităţii şi transparenţei activităţii prestatorilor de servicii de la diferite niveluri;
 
    Totodată BCIS este o oportunitate bună și pentru minoritațile etnice, care se confruntă cu probleme specifice. 
    În cadrul Echipelor Mobile ne străduim să adaptăm serviciile/materialele informative la necesitățile beneficiarilor. Spre exemplu, în cazul persoanelor de etnie romă am identificat 2 persoane, care au fost încurajate să urmeze cursuri de instruire în urma cărora au fost angajate în calitate de  mediatori comunitari în localitățile natale. Cu suportul acestor mediatori comunitari, se reușește  oferirea informației și serviciilor mai accesibile în domeniile asistenţă socială, educaţie, asistenţă medicală și încadrare în cîmpul muncii pentru minoritățile etnice.
  Numai în cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii, femeile și bărbații sunt ghidați de unul sau mai mulți prestatori de servicii, ca în final fiecare caz să devină  o ”istorie de succes” !!!
 
 
SERVICII OFERITE DE CĂTRE PRESTATORII DE SERVICII DIN CADRUL BIROULUI COMUN DE INFORMAŢII ŞI SERVICII A RAIONULUI CĂLĂRAȘI
 
* Secţia Economie - Crearea şi înregistrarea unei întreprinderi, elaborarea unui plan de afaceri. Programele din cadrul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PARE 1+1, PNAET, GEA, FGA,etc.)
* Direcţia Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru – subvenţionarea producătorilor agricoli, înregistrarea şi luarea la evidenţă a maşinilor agricole, cultivarea plantelor .
* Inspecţia Teritorială a Muncii - Legislaţia muncii, securitate și sănătate în muncă.
* Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă –  Angajarea în cîmpul muncii, angajarea peste hotare, cursuri de formare, recalificare, perfecționare profesională, acordarea ajutorului de șomaj, acordarea alocației de integrare sau reintegrare profesională.
* Oficiul Cadastral Teritorial - Dobîndirea dreptului de proprietate prin moştenire, Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, construcțiilor în Registrul Bunurilor Imobile, Donarea loturilor de pămînt, Vînzarea/cumpărarea loturilor de pămînt, Restabilirea titlului pierdut, etc.
* Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei - ajutor material, ajutor social, compensaţii, tratament sanatorial, plasare în centre sociale şi aziluri.
* Casa Teritorială de Asigurări Sociale - dreptul la protecţia socială în cazurile de bătrîneţe, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale.
* Jurist – consultaţie juridică, litigii, neînţelegeri.
* Inspectoratul Fiscal de Stat - legislaţia fiscală, taxe, impozite, administrare fiscală, etc.
 
Mai multe informații la tel.:   0244/22163 
sau la adresa de email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Graficul

deplasărilor în teritoriu al Echipei mobile

din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii  călărași

pentru anul 2015

Primăria

Data deplasării

Planificată (fiecare zi de  joi a lunii)

1.      Hirova

15 ianuarie

2.      Rădeni

22 ianuarie

3.      Hoginești

29 ianuarie

4.      Meleșeni

5 februarie

5.      Săseni

12 februarie

6.      Dereneu

19 februarie

7.      Onișcani

5 martie

8.      Țibirica

12 martie

9.      Bravicea

19 martie

10.    Hîrjauca

2 aprilie

11.     Frumoasa

9 aprilie

12.    Răciula

16 aprilie

13.    Temeleuți

7 mai

14.    Vălcineț

14 mai

15.    Căbăiești

21 mai

16.    Buda

4 iunie

17.    Pîrjolteni

11 iunie

18.    Horodiște

18 iunie

19.    Sadova

2 iulie

20.    Vărzăreștii Noi

9 iulie

21.    Pitușca

16 iulie

22.    Bahmut

6 august

23.     Sipoteni

13 august

24.     Peticeni

20 august

25.     Tuzara

3 septembrie

26.      Păulești

10 septembrie

27.      Nișcani

17 septembrie

28.      Hirova

1 octombrie

29.      Rădeni

8 octombrie

30.      Hoginești

15 octombrie

31.      Meleșeni

5 noiembrie

32.      Săseni

12 noiembrie

33.      Dereneu

19 noiembrie

34.      Onișcani

3 decembrie

35.      Țibirica

10 decembrie

36.      Bravicea

17 decembrie

 
 

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md