Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Tabăra de odihnă ”Romanița” satul Oricova, raionul Călărași

 

Perioada de odihnă - 10 zile;

Costul unei foi de odihnă 1300 lei în anul 2014;

Foile de odihnă pot fi procurate de la Direcția Învățâmînt Călărași.

 

 

 

Activitatea Biroului Comun de Informații și Servicii Călărași  a început din data de 8 aprilie 2013 prin dispoziția președintelui raionului, domnul Ilie Rău, în cadrul Programului „Abilitarea economică a femeilor”,implementat de  UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor) în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Economiei. Programul este susţinut financiar de  Guvernul Suediei.
BCIS Călărași și-a inceput activitatea mai tîrziu comparativ cu alte raioane, încă nu este lansat oficial, dar am înregistrat și noi rezultate pozitive. În cele 9 luni de activitate am organizat 15 deplasări în teritoriu a echipei mobile BCIS, în cadrul cărora au fost oferite înformații  și servicii la 406 persoane, dintre care 58% femei și 42% bărbați.
Componența BCIS Călărași:
Preşedintele grupului de lucru
* Vasile Timofte  – vicepreşedintele raionului 
 Secretar  al grupului de lucru
* Evgheni Tihonov – specialist principal, Secţia Economie
 Membrii grupului de lucru
* Nina Tatarciuc – şef Serviciu  Asistenţă Socială Comunitară,
* Doina Harea  – şef Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
* Veaceslav Negrivodă  – sp. principal în Cadrul Direcţiei General CTAS , 
* Onorin Croitoru  – şef  Oficiul Teritorial Cadastral, 
* Victor Ambroci  – şef  Secţie Economie, 
* Anatolie Vulpe  – şef  Direcţia Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru, 
* Ion Fisticanu  – şef Inspecţia Teritorială a Muncii,
* Elena Ionel –  şef adjunct Direcţia Administraţie Publică,
* Angela Căpăţină – inspector principal al Direcţiei Administrare Fiscală a IF Călăraşi,
 
BCIS  este deschis pentru toţi locuitorii raionului Călăraşi în fiecare zi de marţi a săptămînii , orele 09.00-12.00, iar în ziua de vineri echipele mobile se deplasează în teritoriu, la primăriile raionului, după un grafic stabilit din timp şi coordonat cu primarii.
Din start am vazut în această platformă o soluţie reală în procesul de comunicare, conlucrare constructivă cu cetăţenii şi APL I, pentru soluţionarea problemelor populaţiei şi ale comunităţii. 
Ghidaţi de necesitatea de a fi cît mai aproape de persoanele defavorizate din localităţile rurale, prin sporirea accesului la servicii calitative, BCIS a evoluat ca structură şi componenţă. 
În urma coordonării şi prestării mai bune a serviciilor cel mai mult are de beneficiat populaţia din spațiul rural, respectiv:
* Economisire a timpului şi surselor financiare; 
* Sporire a accesului la serviciile disponibile la nivel raional a persoanelor defavorizate (persoane cu dizabilităţi, sau care îngrijesc de persoane cu dizabilităţi, persoane în etate, femei cu copii mici, etc);
* Problemele sunt soluţionate într-un timp mai scurt, prin acţiuni comune ale prestatorilor de servicii, cu oferirea diverselor soluţii individualizate;
* Se diminuază barierele de comunicare dintre beneficiari şi specialişti. Stilul de comunicare este mai puţin formal. În cazul în care beneficiarul se confruntă cu o problemă mai complexă, acesta poate discuta simultan cu ciţiva prestatori de servicii, fără a se deplasa în diferite localuri.
* Persoanele pot obţine informaţii actualizate, cu explicaţiile necesare.
 
Biroul a influențat pozitiv activitatea serviciilor menţionate anterior și procesul de colaborare sporită între acestea. Printre beneficiile înregistrate în activitatea prestatorilor deservicii, ca rezultat al activităţii în cadrul BCIS, as dori să menţionez:
* Diversificarea cunoştinţelor specialiştilor; îmbunătăţirea comunicării şi colaborării între diverşi prestatori de servicii; 
* Crearearea şi/sau îmbunătăţirea parteneritatelor între diferite organizaţii prestatoare de servicii pentru populaţie; 
* Îmbunătăţirea calităţii serviciilor  prestate la nivel de comunitate; 
* Sporirea credibilităţii şi transparenţei activităţii prestatorilor de servicii de la diferite niveluri;
 
    Totodată BCIS este o oportunitate bună și pentru minoritațile etnice, care se confruntă cu probleme specifice. 
    În cadrul Echipelor Mobile ne străduim să adaptăm serviciile/materialele informative la necesitățile beneficiarilor. Spre exemplu, în cazul persoanelor de etnie romă am identificat 2 persoane, care au fost încurajate să urmeze cursuri de instruire în urma cărora au fost angajate în calitate de  mediatori comunitari în localitățile natale. Cu suportul acestor mediatori comunitari, se reușește  oferirea informației și serviciilor mai accesibile în domeniile asistenţă socială, educaţie, asistenţă medicală și încadrare în cîmpul muncii pentru minoritățile etnice.
  Numai în cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii, femeile și bărbații sunt ghidați de unul sau mai mulți prestatori de servicii, ca în final fiecare caz să devină  o ”istorie de succes” !!!
 
 
SERVICII OFERITE DE CĂTRE PRESTATORII DE SERVICII DIN CADRUL BIROULUI COMUN DE INFORMAŢII ŞI SERVICII A RAIONULUI CĂLĂRAȘI
 
* Secţia Economie - Crearea şi înregistrarea unei întreprinderi, elaborarea unui plan de afaceri. Programele din cadrul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PARE 1+1, PNAET, GEA, FGA,etc.)
* Direcţia Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru – subvenţionarea producătorilor agricoli, înregistrarea şi luarea la evidenţă a maşinilor agricole, cultivarea plantelor .
* Inspecţia Teritorială a Muncii - Legislaţia muncii, securitate și sănătate în muncă.
* Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă –  Angajarea în cîmpul muncii, angajarea peste hotare, cursuri de formare, recalificare, perfecționare profesională, acordarea ajutorului de șomaj, acordarea alocației de integrare sau reintegrare profesională.
* Oficiul Cadastral Teritorial - Dobîndirea dreptului de proprietate prin moştenire, Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, construcțiilor în Registrul Bunurilor Imobile, Donarea loturilor de pămînt, Vînzarea/cumpărarea loturilor de pămînt, Restabilirea titlului pierdut, etc.
* Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei - ajutor material, ajutor social, compensaţii, tratament sanatorial, plasare în centre sociale şi aziluri.
* Casa Teritorială de Asigurări Sociale - dreptul la protecţia socială în cazurile de bătrîneţe, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale.
* Jurist – consultaţie juridică, litigii, neînţelegeri.
* Inspectoratul Fiscal de Stat - legislaţia fiscală, taxe, impozite, administrare fiscală, etc.
 
Mai multe informații la tel.:   0244/22163 
sau la adresa de email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Graficul

deplasărilor în teritoriu al Echipei mobile

din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii  călărași

pentru anul 2014

Primăria

Data deplasării

Planificată

1.     Hîrjauca

17 ianuarie

2.     Frumoasa

24 ianuarie

3.     Bahmut

31 ianuarie

4.     Temeleuți

7 februarie

5.     Vălcineț

14 februarie

6.     Vărzăreștii Noi

21 februarie

7.     Căbăiești

14 martie

8.     Pîrjolteni

21 martie

9.     Horodiște

28 martie

10.   Sadova

4 aprilie

11.   Peticeni

11 aprilie

12.   Tuzara

25 aprilie

13.    Nișcani

16 mai

14.    Păulești

23 mai

15.    Sipoteni

30 mai

16.    Hirova

6 iunie

17.    Rădeni

13 iunie

18.    Hoginești

20 iunie

19.    Meleșeni

4 iulie

20.    Săseni

11 iulie

21.    Dereneu

18 iulie

22.    Onișcani

8 august

23.    Țibirica

15 august

24.    Bravicea

22 august

25.    Hîrjauca

5 septembrie

26.    Frumoasa

12 septembrie

27.    Răciula

19 septembrie

28.    Temeleuți

3 octombrie

29.    Vălcineț

17 octombrie

30.    Căbăiești

24 octombrie

31.    Buda

7 noiembrie

32.    Pîrjolteni

14 noiembrie

33.    Horodiște

21 noiembrie

34.    Sadova

5 decembrie

35.    Vărzăreștii Noi

12 decembrie

36.    Pitușca

19 decembrie

 

LISTA

primarilor şi secretarilor din raionul Călăraşi

Nr.

d/o

Denumirea localităţii

Numele, prenumele primarului

Telefon serviciu

Secretar consiliu local

Telefon serviciu

E-mail, tel/fax

1.

Călăraşi

Melnic Nicolae

2-36-01  

Melnic Ecaterina

2-64-59  

2-01-25

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Bahmut

Bădărău Oleg

45-2-36

Bădărău Liuba

45-2-38  

45-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Bravicea

Popa Constantin

34-2-36  

Iurcu Ecaterina

34-2-38

34-2-01

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Buda

Gotcă Lilian

61-9-36  

Iurcu Ludmila

61-9-36

61-9-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Căbăieşti

Crudu Vasile

33-2-36

Bînzari Ludmila

33-2-38  

33-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Dereneu

Oaserele Elena

62-2-38  

Scurtu Petru

62-2-38

62-2-38

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Frumoasa

Ciobanu Grigore

38-0-36  

Ciorap Tatiana

30-0-36  

38-0-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Hirova

Oaserele Valeriu

78-2-36  

Spînu Constantin

 

78-2-38  

 

78-2-36

c_spî This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

Hîrjauca

Manoil Vasile

73-2-36  

Stetco Tatiana

 

73-2-38  

 

73-2-36

primaria.hî This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

Hogineşti

Poştaru Constanti

67-2-36

Golban Andrei

67-2-36  

67-3-67

primaria_hogineş This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

Horodişte

Ceban Petru

61-8-36  

Mihailova Maria

61-8-38  

61-8-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

Meleşeni

Zubcu Valeriu

65-7-36

Iurescu Viorica

65-3-36  

65-7-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Nişcani

Stratan Gheorghe

63-2-36  

Rusu Nina

63-2-38  

63-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

Onişcani

Grecu Gheorghe

35-2-38

Antoni Elena

35-2-36

35-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.

Păuleşti

Lungu Elena

41-2-36  

Andronache Valeriu

93-5-10  

41-2-36

primaria_pauleş This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

Peticeni

Zinovei Gheorghe

77-2-36  

Moroşanu Alina

77-2-36

77-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.

Pituşca

Lupu Grigore

44-2-35  

Guşan Eugenia

44-2-36  

44-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.

Pîrjolteni

Stăvilă Vasile

61-2-36  

Danu Svetlana

61-2-38

61-2-36

primaria_pî This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19.

Răciula

Temţunic Ştefan

64-2-36  

 

Parfeniuc Valeriu

 

64-2-38

 

64-2-38

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20.

Rădeni

Jardan Liuba

31-2-36  

Luţcan Elena

31-2-38

 

31-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21.

Sadova

Dodon Ecaterina

75-2-36  

Ciubuc Ecaterina

75-2-38

75-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22.

Săseni

Alexandru Victor

66-2-36  

Hajim Elena

66-2-38

66-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23.

Sipoteni

Raţă Vasile

76-2-36  

Lazarchevici Sergiu

76-2-38

76-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24.

Temeleuţi

David Constantin

74-2-36

David Nina

74-2-38

74-2-38

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.

Tuzara

Răileanu Gheorghe

2-04-65  

Burghelea Ludmila

2-15-84  

2-04-65

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26.

Ţibirica

Prascurov Iacob

65-2-36  

Mîţă Io

65-2-38  

65-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27.

Vălcineţ

Curmei Alexandru

32-2-36  

Sîli Alexandru

32-2-38  

32-2-10

valcineţ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28.

Vărzăreştii-Noi

Ichim Vasile

71-2-36  

Mocanu Maria

71-2-38

71-2-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

L I S T A

funcţionarilor publici din cadrul Aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional

 

APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI

nr.

N.P.P.

FUNCŢIA  DEŢINUTĂ

ANUL NAŞTERII

TELEFON

SERVICIU

1.

Rău Ilie

Preşedintele raionului

02.08.1950

2-20-58

2.

Timofte Vasile

Vicepreşedintele raionului (în probleme sociale)

04.03.1955

2-27-50

3.

Chicu Victor

Vicepreşedintele raionului (în probleme economice)

21.03.1966

2-20-56

4.

Botnari Victoria

Secretar al Consiliului raional

10.10.1977

2-20-57

5.

Tanas Iulia

Arhitect – şef

29.06.1956

2-21-39

6.

Rozombac Iulia

Contabil-şef

29.12.1953

2-36-78

7.

Chicu Alexandrina

Specialist principal

31.05.1982

2-36-78

8.

Iosob Gheorghe

Şef Serviciu resurse umane

06.03.1973

2-28-84

9.

Chitoroagă Ion

Şef Direcţia administraţie publică

07.10.1956

2-16-91

10.

Ionel Elena

Şef adjunct al Direcţiei administraţie publică

23.09.1948

2-28-84

11.

Susarenco Olga

Specialist principal (în problemele administraţiei publice)

08.05.1991

2-16-91

12.

Danilenco Tamara

Specialist (în probleme relaţii cu publicul)

13.05.1975

2-20-58

13.

Coşcodan Veaceslav

Şef Secţia investiţii şi cooperare

14.07.1962

2-20-56

14.

Drapac Sergiu

Specialist principal

29.11.1970

2-23-48

15.

Agafiţă Iurie

Specialist principal

10.05.1949

2-02-75

16.

Cociurca Constantin

Specialist

05.08.1978

2-02-75

17.

Lupu Rodica

Şef Serviciu arhivă

16.03.1959

2-65-75

 

SECŢIA CONSTRUCŢII, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI DRUMURI

nr.

N.P.P.

FUNCŢIA  DEŢINUTĂ

ANUL NAŞTERII

TELEFON

SERVICIU

1.

Stratan Veaceslav

Şef secţie

08.04.1975

2-05-14

2.

Său Dumitru

Specialist principal (în problemele reţelelor de drumuri publice)

12.10.1949

2-40-38

3.

Dulgheru Ion

Specialist principal (în problemele energetice şi gospodăriei comunale)

03.08.1958

2-40-38

4.

Chicu Ion

Specialist (în construcţii)

09.11.1974

2-40-38

 

DIRECŢIA AGRICULTURĂ, RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

nr.

N.P.P.

FUNCŢIA  DEŢINUTĂ

ANUL NAŞTERII

TELEFON

SERVICIU

1.

Vulpe Anatolie

Şef direcţie

21.01.1952

2-20-69

2.

Timofti Elena

Şef adjunct direcţie

06.05.1959

2-20-69

3.

Ursachi Ion

Specialist principal

05.02.1949

2-03-72

4.

Gavriliţă Dumitru

Specialist principal

06.11.1950

2-20-69

5.

Vîşinschi Stepan

Specialist

31.05.1989

2-03-72

 

SECŢIA ECONOMIE

nr.

N.P.P.

FUNCŢIA  DEŢINUTĂ

ANUL NAŞTERII

TELEFON

SERVICIU

1.

Ambroci Victor

Şef secţie

17.03.1983

2-21-63

2.

Cucu Boris

Specialist principal

27.01.1951

2-36-40

3.

Tihonov Evgheni

Specialist principal

04.01.1984

2-36-40

4.

Chiriac Ana

Specialist

05.03.1989

2-36-40

 

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 38

Ieri 46

Săptămînă 38

Lună 542

Total 12511

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md