Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Primăria comunei Tuzara ,raionul Călăraşi ,anunţă pentru data de 04.09.2023 ora 15-00 în incinta primăriei desfăşurarea licitaţiei publice”cu strigare” de vînzare - cumpărare:


Bunuri imobile proprietate publică din domeniul privat –Construcție de Învățământ și Educație-Nefinalizată cu nr. cadastral 2544209050.01 cu teren aferent cu nr. cadastral 2544209050 cu suprafața de 0,546 ha,amplasate în intravilan ,prețul inițial 806 000 lei . Pentru a participa la licitație ,doritorii vor achita taxa de participare :persoane fizice -600 lei,persoane juridice 1200 lei, la contul IBAN MD 43TRCDBHI421125440000,Acontul -10% din prețul inițial ,vor achita la contul IBAN MD10TRPDBH371210B02988AB.Termen limită de prezentare a cererilor și documentelor necesare pentru participare la licitație este data de 01.09.2023 ,ora 17:00 tel. 0(244)20465,0(244)21584,068606940.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md