Una  din ramurile agricole principale ale raionului Călărași este viticultura, care necesită de acordat o atenție specfică tehnologiilor  de producere a strugurilor și întreținere.  În acest  context, Direcția Economie, 

Agricultură și Dezvoltare Rurală în colaborare cu Federația Națională a Fermierilor din Moldova a organizat o școală de cîmp, a fermierilor antrenați în producerea viticolă. La această școală a fost  organizat  un grup format din 17 fermieri producători  de struguri, dar la instruirele  care vor  fi efectuate  pot participa și alți doritori. Astfel, la 25 februarie anul curent, a fost organizat primul  seminar, din cele patru preconizate, cu tema „Tăierea în uscat și formarea butucilor  viței  de vie în condițiile anului 2021”, la care au participat 21 persoane.

  Partea  teoretică, cît  și partea practică  a fost prezentată de d-l Gheorghe Niculăescu, profesor universitar, decan al     facultății de Horticultură a UASM.  La acest seminar sa pus în discuție întrebări despre principiile fondării plantațiilor viticole, subvenționarea  lor, starea ochiurilor la coardele viticole după temperaturile joase din februarie, modele de formare a butucilor și specificul tăierii  verigilor  de rod.

 După prezentarea teoretică a fost  organizată o ieșire practică în cîmp la parcelele viticole a GȚ Aghenie Tudor  și Anatol Bolea, unde au fost demonstrate modelele de tăiere în uscat la butuci de viță de vie de diferite soiuri.  La sfîrșitul întrunirei a avut loc un schimb  de opinii și acordate  răspunsuri la întrebările apărute.  Următoarea întrunire a școlii de cîmp va fi organizată în luna aprilie, unde se va vorbi  despre protecția butucilor viței de vie de boli și dăunători, elaborarea  schemelor  de protecție.

 

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.