Săptămâna trecută, la data de 18 februarie, Consiliul raional Călărași a fost implicat în organizarea procedurii unicale ce ține de selectarea autorilor busturilor unor personalități remarcabile. În premieră pentru Republica Moldova a fost desfășurat
Concursul de selectare a sculptorilor busturilor în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind selectarea autorului proiectelor monumentelor de for public sau operei comemorative de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 751/2020. Scopul principal al Concursului a inclus selectarea unui concept sculptural care să conțină modele ale busturilor Domnitorilor Moldovei Alexandru cel Bun, Petru Rares și Dimitrie Cantemir, precum și celebrul scriitor Ion Creangă alături de poeții proeminenți Alexei Mateevici și Adrian Paunescu.
În pofida faptului că anunțul privind lansarea concursului a fost publicat pe pagina web a Consiliului raional Călărași, platforma electronică E-licitație, și a fost adus la cunoștința conducerii Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, doar o singură oferta a fost prezentată la concurs. Subsecvent, în rezultatul desfășurării repetate a Concursului, aceasta a obținut numărul de puncte suficient pentru a fi declarată câștigătoare de către Comisia creată în acest scop prin Dispoziția președintelui raionului.
Astfel, până la sfârșitul primăverii, Aleea Clasicilor și Aleea Domnitorilor din orașul Călărași vor fi decorate cu busturile personalităților proeminente menționate mai sus.
Actualmente, modelele busturilor executate în material moale sunt expuse în Holul Consiliului raional Călărași și sunt disponibile de a bucura ochii fiecărui vizitator.
Reiterăm, că realizarea acestei activități a fost posibilă datorită obținerii finanțării necesare implementării proiectului trasnfrontalier sub denumirea “Îmbunătățirea atractivității turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric” în cadrul Programului Operațional Comun Republica Moldova – România 2016 – 2020.
Consiliul raional Călărași, de comun acord cu Primăria comunei Miroslava din Județul Iași, România, au elaborat un proiect menit să sublinieze identitatea și omogenitatea culturală și istorică a comunităților de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul este menit să contribuie la asigurarea sporirii atractivității turistice atât a raionului Călărași, cât și a comunei Miroslava.
REALIZAREA PROIECTULUI ESTE POSIBILĂ DATORITĂ SUPORTULUI UNIUNII EUROPENE PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTULUI EUROPEAN DE VECINĂTATE.
 

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.